AJUTORUL DE STAT PENTRU CREȘTEREA ANIMALELOR PLĂTIT ȘI ÎN 2021!

OFICIAL! Ajutorul de stat acordat crescătorilor de animale va fi plătit până-n 30 iunie 2021, anunță astăzi, 4 noiembrie 2020, Ministerul Agriculturii printr-un proiect de act normativ care modifică Hotărârea de Guvern 1179 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Astfel, termenul de acordare a acestui ajutor în zootehnie a fost  prelungit cu 6 luni.

Potrivit proiectului de act normativ, termenul de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungește până la data de 30 iunie 2021.

Astfel, schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor de care beneficiază crescătorii români de animale se prelungește cu 6 luni.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.
Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul creșterii animalelor.

Intensitatea ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor este:

a) de până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice;
b) de până la 70 % din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului.

Solicitanţii ajutorului de stat sunt asociaţii sau organizaţii de crescători de animale care prestează serviciile menționate anterior, acreditate de către Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" pentru întocmirea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale şi/sau pentru determinarea calităţii genetice a raselor de animale.

De asemenea, solicitanţii trebuie să încheie cu beneficiarii, crescători de animale, cărora le prestează serviciile menționate anterior, contracte care să cuprindă specia, rasa şi numărul de animale, serviciile prestate şi tariful acestora.

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top