AGROSTAR

AGROSTAR

În cel mai scurt timp, banii intră în conturile crescătorilor de animale, anunță directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caraș-Severin, Dumitru Stepanescu. Este vorba de cele două ajutoare Covid 19, pentru acest an, pentru crescătorii care dețin minim 3 capete bovine.

Cuantumul stabilit pe cap de animal este în valoare de 140,37 lei, iar cuantumul pe tona de lapte este de 541,87 lei, informează APIA.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început autorizarea la plată pe data de 15 septembrie 2021. Șeful APIA Caraș-Severin anunță acum că aceste ajutoare Covid 19 vor intra în cel mai scurt timp în conturile crescătorilor de vaci.

ajutor-covid-19-2021_b

"Am finalizat controalele administrative pentru cererile depuse de către fermieri pentru susținerea crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generată de pandemia Covid 19. Au fost depuse 1.790 de cereri (la nivelul județului Caraș-Severin n.r.) pentru pentru un efectiv de 17.492 de bovine. Prin această Ordonanță a fost reglementat și un ajutor de minimis pentru laptele valorificat în cursul lunii ianuarie 2021. În urma centralizării, au fost solicitate 421,5 tone de lapte. Suma totală în lei care va intra în cel mai scurt timp în conturile fermierilor este de 2 milioane 677 de mii de lei, din care aproximativ 220 de mii de lei sunt pentru laptele care a fost comercializat", a declarat Dumitru Stepanescu, director executiv APIA Caraș-Severin, pentru Radio Reșița.

Potrivit comunicatului transmis de APIA către Agroinfo, în prima zi de autorizare la plată a ajutorului, pe 15 septembrie 2021, suma totală autorizată la plată a fost de 225.529.364,50 lei din care:

⦁ pentru efectivul de bovine - 182.700.117,60 lei
⦁ pentru cantitatea de lapte - 42.829.246,90 lei.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/sef-apia-banii-in-conturile-crescatorilor-subventiile-apia-140-37-lei-cap-bovina-si-541-87-lei-tona-de-lapte

Ajutorul acordat anul acesta fermelor de creștere a animalelor este de maxim 250.000 euro/proiect, anunță Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Cererile de finanțare se pot depune deja, sesiunea s-a deschis pe 20 septembrie 2021.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea în perioada 20 septembrie - 20 decembrie 2021 a sesiunii de primire proiecte pentru submăsura 5.1 - Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile, PNDR 2020.

Această sesiune este destinată beneficiarilor privați.

Fondurile disponibile în 2021 pentru investiții prin această submăsura sunt de 6.281.305 Euro.

Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali și 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri.

afir-submasura-animale_b

Valoarea maximă a finanțării se ridică la 250.000 euro/ proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructură sanitară (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul fermelor.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1 – privați sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole) și grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor.

Depunerea cererilor de finanțare la AFIR se face doar on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând din data de 20 septembrie 2021, ora 09:00.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/afir-ajutor-pentru-fermele-de-animale-maxim-250-000-euro-beneficiar

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat, pe pagina oficială de internet www.afir.info, Ghidul solicitantului pentru obținerea sprijinului financiar pentru investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole, mai precis prin submăsura 4.2 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Cuantumul ajutorului este de la 600.000 euro/proiect la 1,5 milioane euro/proiect.

Ghidul solicitantului și anexele aferente conțin informațiile necesare depunerii cererilor de finanțare în sesiunea care se va desfășura în intervalul 8 octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora 16.00.

Sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și forme asociative și de 40% pentru alte întreprinderi. Precizăm că în cazul investițiilor colective intensitatea sprijinului poate crește cu 20 de puncte procentuale.

Valoarea fondurilor europene obținute variază în funcție de tipul de beneficiar și de investiție, astfel: pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, sprijinul financiar este de 800.000 de euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei submăsurii și de 600.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere. De asemenea, pentru întreprinderi mijlocii se pot accesa fonduri în valoare de 1.200.000 de euro/ proiect pentru investițiile noi permise în cadrul fișei submăsurii sau de 1.000.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere. Pentru alte întreprinderi și forme asociative, valoarea sprijinului crește la 1.500.000 de euro/ proiect în cazul investițiilor noi permise și la 1.200.000 de euro/ proiect pentru modernizare/ extindere.

Solicitantul trebuie să respecte o serie de condiții minime pentru a accesa fondurile disponibile prin această linie de finanțare, cum ar fi: să desfășoare activități economice ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică română; să acționeze în nume propriu și să asigure surse financiare stabile și suficiente, necesare cofinanțării pe tot parcursul implementării investiției.

Printre activitățile eligibile în cadrul submăsurii 4.2, amintim că se poate obține finanțare europeană pentru: înființarea, extinderea, modernizarea, dotarea unităților de procesare plante proteaginoase* (de exemplu: mazăre, fasole, soia, linte, năut, bob, arahide, floarea soarelui, dovleac etc.), dar și pentru alte produse decât plantele proteaginoase, ca materie primă de bază. De asemenea, sunt eligibile investiții privind colectarea materiei prime, depozitarea materiei prime sau a produselor finite, marketingul acestora (de exemplu: etichetare, ambalare), precum și investiții pentru comercializarea produselor doar ca o componentă secundară a proiectului.

Totodată, se poate finanța extinderea și modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, comercializare (componentă secundară), cât și îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare.

De asemenea, este eligibilă în cadrul submăsurii 4.2 producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, valorificarea energetică a biomasei, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității în care se desfășoară o activitate finanțată prin submăsura 4.2 exclusiv pentru consumul propriu, doar ca o componentă secundară a proiectului.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene pentru investiții în procesarea sau marketingul produselor agricole pot consulta gratuit pe www.afir.info Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia, la secțiunea „Investiții PNDR”, pagina dedicată submăsurii 4.2, în vederea întocmirii documentației necesare depunerii cererilor de finanțare, care se va realiza on-line, pe site-ul Agenției, la momentul lansării sesiunii.
* Plante cuprinse in Anexa 14 la Ghidul solicitantului - Listă specii plante eligibile pentru investiții noi/extindere/modernizare plante proteaginoase

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/afir-anunta-astazi-fermierii-ajutor-de-la-600-000-euro-beneficiar-la-1-5-milioane-euro-beneficiar

Registrul obligatoriu în ferme începând de anul viitor. Un document ce trebuie completat conform cerințelor europene va fi necesar fermierilor care produc ecologic iar acesta devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2022, conform unui Regulament delegat din 12 iulie 2021 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele referitoare la ținerea de registre aplicabile operatorilor din sectorul producției ecologice.

Regulamentul, care a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei, de miercuri, 22 septembrie, este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. ”De asemenea, este necesar să se introducă anumite elemente specifice pentru a se asigura coerența și o bază armonizată pentru ținerea de registre, care este considerată esențială pentru a le permite operatorilor să furnizeze dovezi ale aplicării eficace a normelor privind producția ecologică. În ceea ce privește normele privind producția vegetală, în scopul înregistrării datelor privind utilizarea îngrășămintelor și a amelioratorilor de sol, este necesar să se includă anumiți parametri de aplicare, având în vedere că utilizarea îngrășămintelor în producția ecologică este supusă atât restricțiilor cantitative, cât și restricțiilor calitative, care trebuie luate în considerare atunci când măsurile agronomice nu sunt suficiente pentru a satisface nevoile nutritive ale plantelor”, menționează sursa citată.

Mai mult, regulamentul precizează că de asemenea, este necesar să se stabilească cerințe referitoare la ținerea de registre în ceea ce privește dispozițiile specifice pentru animalele tinere pentru ameliorare și creștere, în special în ceea ce privește momentul exact al apariției acestora în cursul ciclului de producție a animalelor și o perioadă inițială de conversie.

Iată ce prevede noul regulament:

Partea I se modifică după cum urmează:

(a) la punctul 1.9.3, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, cantitatea aplicată și cultura și parcelele în cauză”;

(b) la punctul 1.10.2, a doua teză se înlocuiește cu următorul text: „Operatorii țin registre care să dovedească necesitatea utilizării unor astfel de produse, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active, cantitatea aplicată, cultura și parcelele în cauză și dăunătorul sau boala care trebuie controlat(ă).”;

(c) la punctul 1.11, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.”;

(d) la punctul 1.12, se adaugă următoarea teză: „În special, operatorii țin registre privind orice alt factor de producție extern utilizat pe fiecare parcelă și, după caz, țin la dispoziție documente justificative cu privire la orice derogare de la normele de producție obținută în conformitate cu punctul 1.8.5.”;

(e) la punctul 2.2, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind perioada și locul de culegere, speciile vizate și cantitatea de plante sălbatice culeasă.”

2. Partea II se modifică după cum urmează:

(a) la punctul 1.1, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin la dispoziție documente justificative cu privire la orice derogare de la normele privind producția animalieră obținută în conformitate cu punctele 1.3.4.3, 1.3.4.4, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1 litera (c) și 1.9.4.2 litera (c).”;

(b) se introduce următorul punct: Operatorii țin registre sau păstrează documente justificative privind originea animalelor, în care animalele sunt identificate în conformitate cu sistemele adecvate (per animal sau per lot/efectiv de păsări/stup), evidențele veterinare ale animalelor introduse în exploatație, data sosirii și perioada de conversie.”;

Ținerea registrelor privind regimul alimentar

Operatorii țin registre privind regimul alimentar și, atunci când este relevant, privind perioada de pășunat. În special, aceștia țin registre privind denumirea hranei pentru animale, inclusiv a oricăror forme de furaje, cum ar fi furajele combinate, proporțiile diverselor materii prime destinate rațiilor de hrană pentru animale și proporția hranei pentru animale provenită din propria exploatație sau din aceeași regiune și, după caz, perioadele de acces la zonele de pășunat, perioadele de transhumanță în cazul în care se aplică restricții și documentele justificative ale aplicării punctelor 1.4.2 și 1.4.3.”;

(d) la punctul 1.5.1.6, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.”;

(e) se introduce următorul punct 1.5.2.7: Operatorii țin registre sau păstrează documente justificative privind orice tratament aplicat și, în special, identificarea animalelor tratate, data tratamentului, diagnosticul, posologia, denumirea produsului folosit pentru tratament și, după caz, prescripția veterinară pentru îngrijire veterinară și perioada de așteptare aplicată înainte ca produsele de origine animală să poată fi comercializate și etichetate ca fiind ecologice.”;

(f) se introduce următorul punct 1.7.12: Operatorii țin registre sau păstrează documente justificative privind fiecare operațiune specifică aplicată și justificări pentru aplicarea punctelor 1.7.5, 1.7.8, 1.7.9 sau 1.7.10. În ceea ce privește animalele care părăsesc exploatația, trebuie înregistrate următoarele date, după caz: vârsta, numărul de capete, greutatea animalelor sacrificate, identificarea adecvată (per animal sau per lot/efectiv de păsări/stup), data de plecare și destinația”;

(g) la punctul 1.9.4.4, litera (c) se înlocuiește cu următorul text: clădirile sunt golite de păsări de fiecare dată când se schimbă lotul de păsări care au fost crescute. În acest timp, se curăță și se dezinfectează clădirile și echipamentele. De asemenea, atunci când s-a încheiat creșterea fiecărui lot de păsări, țarcurile se lasă goale pe durata unei perioade care urmează a fi stabilită de statele membre, pentru a permite vegetației să crească la loc. Operatorul ține registre sau păstrează documente justificative privind aplicarea perioadei respective. Aceste cerințe nu se aplică în cazul în care păsările de curte nu sunt crescute în loturi, nu sunt ținute în țarcuri și se pot deplasa liber pe toată durata zilei;”;

Obligația de a ține registre pentru apicultori

Operatorii păstrează o hartă la o scară adecvată sau coordonatele geografice ale amplasării stupilor, care trebuie furnizate autorității de control sau organismului de control, demonstrând că zonele accesibile coloniilor îndeplinesc cerințele prezentului regulament.

Următoarele informații se introduc în registrul stupinei cu privire la hrănire: denumirea produsului utilizat, datele, cantitățile și stupii în care este utilizat produsul. Zona în care se află stupina se înregistrează împreună cu identificarea stupilor și perioada de deplasare.

Toate măsurile aplicate se înregistrează în registrul stupinei, inclusiv scoaterea ramelor și operațiunile de extragere a mierii. De asemenea, se înregistrează cantitatea și datele de colectare a mierii.

Partea III se modifică după cum urmează: Operatorii țin la dispoziție documente justificative privind orice derogare de la normele de producție pentru animalele de acvacultură, obținută în conformitate cu punctul 3.1.2.1 literele (d) și (e).”;

(b) la punctul 2.2.2 litera (c), se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care este utilizat fiecare produs, denumirea produsului și cantitatea aplicată, cu informații despre loturile/rezervoarele/bazinele în cauză.”;

(c) la punctul 2.3.2, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care este utilizat produsul, denumirea produsului și cantitatea aplicată, cu informații despre loturile/rezervoarele/bazinele în cauză.”;

(d) se introduce următorul punct 3.1.2.4: Operatorii țin registre privind originea animalelor, în care sunt identificate animalele/loturile de animale, data sosirii și tipul speciilor, cantitățile, statutul ecologic sau neecologic și perioada de conversie.”;

(e) se introduce următorul punct 3.1.3.5: Operatorii țin registre privind regimurile alimentare specifice, în special cu privire la denumirea hranei și cantitatea acesteia, utilizarea hranei suplimentare, precum și animalele/loturile de animale hrănite respective.

Ținerea de registre privind prevenirea bolilor

Operatorii țin registre privind măsurile aplicate pentru prevenirea bolilor, oferind detalii despre vidul sanitar, curățare și tratarea apei, precum și privind orice tratament veterinar și orice alt tratament antiparazitar aplicat, în special data tratamentului, diagnosticul, posologia, denumirea produsului utilizat pentru tratament și prescripția veterinară pentru îngrijire veterinară, după caz, și perioadele de așteptare aplicate înainte ca produsele de acvacultură să poată fi comercializate și etichetate ca fiind ecologice.

(g) la punctul 3.1.5.3, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind măsurile de monitorizare și de întreținere în legătură cu bunăstarea animalelor și calitatea apei. În cazul fertilizării iazurilor și lacurilor, operatorii țin registre privind aplicarea îngrășămintelor și a amelioratorilor de sol, care includ data aplicării, denumirea produsului, cantitatea aplicată și locul aplicării respective.”;

(h) la punctul 3.1.6.5, se adaugă următorul paragraf: „Operatorii țin registre privind aceste utilizări, indicând dacă se încadrează la litera (a), (b) sau (c).”

Partea IV se modifică după cum urmează: Operatorii țin la dispoziție documente justificative privind autorizațiile de utilizare a ingredientelor agricole neecologice pentru producția de alimente ecologice prelucrate în conformitate cu articolul 25 dacă au obținut sau au utilizat astfel de autorizații.

(c) la punctul 2.2.3, se adaugă următoarea teză: Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.

(d) se introduce următorul punct 2.3: Operatorii țin registre privind fiecare factor de producție utilizat în producția de alimente. În cazul producției de produse compuse, rețetele/formulele complete care precizează cantitățile factorilor de producție și cantitatea produsă sunt păstrate la dispoziția autorității competente sau a organismului de control.

(e) la punctul 2.4, se adaugă următoarea teză: „Operatorii țin registre privind utilizarea produselor respective, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective. Operatorii țin registre privind fiecare factor de producție utilizat în producția de hrană pentru animale. În cazul producției de produse compuse, rețetele/formulele complete care precizează cantitățile factorilor de producție și cantitatea produsă sunt păstrate la dispoziția autorității competente sau a organismului de control.”

În partea VI, se introduce următorul punct 2.3: Operatorii țin registre privind utilizarea oricărui produs și oricărei substanțe utilizat(e) la producerea vinului și pentru curățare și dezinfecție, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și, după caz, locul utilizării respective.

În partea VII, se introduce următorul punctul 1.5: Operatorii țin registre privind oricare produs și oricare substanță utilizat(ă) la producerea drojdiei și pentru curățare și dezinfecție, care includ data sau datele la care a fost utilizat fiecare produs, denumirea produsului, substanțele sale active și locul utilizării respective.

Ce subvenții primesc fermierii prin schemele de agricultură ecologică

Fermierii români primesc bani de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) prin Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11), conform art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările ulterioare. Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare. Angajamentele aflate în desfășurare continuă până la finalizarea perioadei asumate la data semnării acestora.

Iată cuantumurile stabilite pentru acest an:

Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la practicile și metodele de agricultură ecologică:

-Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) – 293 euro/ha/an;
-Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică – 500 euro/ha/an;
-Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică – 620 euro/ha/an;
-Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică – 530 euro /ha/an;
-Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 euro/ha/an;
-Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică:
• varianta 6.1 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 143 euro/ha/an,
• varianta 6.2 – pajişti permanente aflate în conversia la agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 39 euro/ha/an.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor și metodelor de agricultură ecologică:

-Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultură ecologică – 218 euro /ha/an;
-Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură ecologică – 431 euro/ha/an;
-Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură ecologică – 442 euro /ha/an;
-Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecologică – 479 euro /ha/an;
Pachetul 5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an;
Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în agricultură ecologică:
• varianta 6.1 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă la nivel național pe suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an;
• varianta 6.2 – pajişti permanente certificate în agricultura ecologică – aplicabilă în zonele eligibile M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 – 73 euro/ha/an.

Sursa:

https://agrointel.ro/181307/registru-nou-obligatoriu-pentru-fermieri-incepand-de-la-1-ianuarie-anul-viitor/

Registrul Auto Român – anunț important pentru proprietarii de tractoare și de combine agricole, inclusiv pentru cei care vor să își înregistreze mașinile agricole la autoritatea locală. RAR le reamintește fermierilor că desfășoară activități în teren pentru eliberarea CIV – Carte de Identitate Vehicul – și pentru efectuarea ITP – Inspecție Tehnică Periodică.

 

”Registrul Auto Român continuă activitățile pe care le desfășoară în teren pentru eliberarea CIV și efectuarea ITP tractoarelor și utilajelor agricole. Dacă dețineți astfel de vehicule cu care circulați pe drumurile publice și intenționați să le înregistrați la autoritatea locală, trebuie să știți că puteți solicita sprijinul reprezentanței județene a RAR, care dispune de laboratoare mobile pentru certificarea autenticității”, este mesajul RAR pentru proprietarii de mașini agricole.

Registrul Auto Român le recomandă fermierilor și să apeleze la funcționarii din cadrul primăriilor pentru a organiza deplasările RAR în teren. ”RAR vă recomandă să cereți sprijinul autorităților locale pentru fi ajutați să vă organizați și să solicitați deplasarea laboratoarelor noastre în localitatea de domiciliu”, se mai arată în anunțul RAR.

Sursa:

https://agrointel.ro/200018/anunt-rar-proprietari-tractoare-combine/

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că a fost postat în dezbatere publică pe site-ul propriu proiectul de HG privind stabilirea pentru anul 2021 a cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine.

Prin acest act normativ se vor aproba:

Cuantumurile pentru plățile directe în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2021, respectiv:

-schema de plată unică pe suprafaţă   95,4751 euro/ha,

-plata redistributivă pentru intervalele:

între 1 ha și 5 ha, inclusiv: 5,0000 euro/ha și,
peste 5 ha şi până la 30 ha, inclusiv: 48,1457 euro/ha,
-plata pentru înverzire:   57,8931 euro/ha  și,

-plata pentru tinerii fermieri:   40,4514 euro/ha.

Plafonul de 71.300 mii euro aferent plății directe pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine pentru anul 2021.
Cuantumurile unitare se calculează de către APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul de animale eligibile, după caz. Cuantumul estimat este de 16,55 euro cap ovină/caprină.

Începând cu data de 18 octombrie 2021 (luni) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe din sectorul vegetal și zootehnic într-un procent de maximum 70%, cu condiția să nu fie periclitată buna gestiune financiară și îndeplinirea cerinței referitoare la un nivel de asigurare suficient.

Sumele necesare pentru aplicarea plăților directe în sectorul vegetal și a schemei de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine ca forme de sprijin financiar aferente Fondului European de Garantare Agricolă se asigură din prevederile bugetare aprobate MADR pentru anii 2021 și 2022.

Beneficiarii acestor forme de sprijin sunt peste 800.000 fermieri.

Plățile în avans care se pot acorda începând cu data de 18 octombrie 2021 asigură capitalul financiar necesar pentru lucrările specifice din toamnă și permit beneficiarilor plăţilor să-şi elaboreze programul de dezvoltare pe termen scurt, motiv pentru care a fost elaborat acest proiect de act normativ.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/anunt-madr-astazi-cuantum-pe-hectar-plati-directe-apia-pentru-anul-2021

Ministrul agriculturii a anunțat astăzi, în urmă cu puțin timp, că de astăzi, APIA începe plata ajutorului Covid 19 la bovine.

"De astăzi începe plata efectivă la ajutor Covid bovine. Și aș vrea să explic aici, pentru că presa de specialitate cunoaște. Ajutorul național tranzitoriu care se dădea pentru sau raportat la o dată de referință din 2013 făcea ca să facem plăți pentru animale inexistente și la proprietari care nu mai aveau animale din 2013. Anul acesta, acea sumă dedicată ANT-ului am transformat-o într-o schemă de ajutor Covid, am notificat Comisia Europeană, am elaborat o ordonanță de urgență, de aceea a durat mai mult și banii respectivi vor fi dați sub formă de ajutor Covid pe animale reale și la proprietari care chiar au, la această dată, animalele în fermă. Plafonul este de 225,5 milioane lei, sunt 93.613 cereri, vor beneficia 1,3 milioane capete bovine și 81.000 tone de lapte, pentru că se dă și pentru producția de lapte și producția de carne. Plățile se vor face începând de azi", a anunțat marți, 14 septembrie, ministrul agriculturii.

ajutor-covid-19-2021_b

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 225.537.713,79 lei, distribuită astfel:
- pentru schema bovine carne 182.708.014,97 lei
- pentru schema bovine lapte 42.829.698,82 lei.

Potrivit comunicatului APIA transmis pentru Agronfo, au fost depuse un număr de 93.593 cereri pentru un număr total de 1.307.297 capete animale și o cantitate de lapte de 81.176,35 tone.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/ministrul-agriculturii-de-astazi-incepe-plata-efectiva-la-ajutor-covid-bovine

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că ajutorul de minimis acordat fermierilor care cultivă legume în spații protejate a fost majorat de la 2.000 euro/1.000 mp cultivați cu legume în spații protejate la 2.210 euro/1.000 mp.

"Legat de programul de legume în spații protejate, aici avem câteva modificări pentru că, pe de o parte, cei 14.271 de beneficiari care s-au înscris până acum pentru plafonul, pe care-l aveam, de 150 de milioane de lei, nu vor absorbi toată suma și a rămas o diferență. De asemenea, pentru plantele aromatice pentru programul dedicat sprijinului cultivatorilor de plante aromatice, din cele 6 milioane lei s-au consumat doar 2,2 milioane lei, ca atare a rămas un disponibil de 3 milioane lei, care o să-l dirijăm către programul de legume în spații protejate. Astfel, cuantumul de 2.000 de euro/1.000 mp se va majora la 2.210 euro. Păstrăm aceiași beneficiari care și-au depus cerere, ei sunt în verificare, în această perioadă, și toți cei care rămân eligibili vor avea cuantumul crescut cu 210 euro. Asta este motivația, pentru că au rămas sume neutilizate în cele două programe.

oros-conf-14-sept_b

Și aici vreau să fac o precizare, pe lângă acest program legume în spații protejate, unde, la cererea fermierilor, l-am extins de la tomate și am adăugat castraveți, vinete și ardei, anul acesta s-au plătit și se plătesc sprijin cuplat vegetal, pentru tomate în câmp 2013 euro/ha, pentru castraveți în câmp - 3.391 euro/ha și pentru legume în spații protejate - 4.844 euro/ha. Deci, astea sunt sume separate față de programul legume în spații protejate.

Tot începând de anul acesta, în măsura 4.1 Investiții în ferme, am pus sume dedicate, 100 de milioane euro pentru construcția de sere și solarii unde se poate ajunge la o intensitate de sprijin de până la 70% pentru cooperative și 50 de milioane de euro pentru depozitare și procesare. Deci, acesta e pachetul complet anul acesta, pentru cultivatorii de legume", a anunțat astăzi, 14 septembrie 2021, ministrul agriculturii, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată la sediul MADR.

Conform APIA, ajutorul de minimis se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală  Europeană la data de 30 septembrie 2020.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/subventie-apia-fermieri-majorata-cu-210-euro-anuntul-facut-astazi-de-seful-madr

Fermierii români beneficiază și-n acest an de sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr. O notă informativă a Comisiei Europene, transmisă Agroinfo, menționează că România a notificat, pentru acest an, acordarea acestei subvenții, numărul de hectare notificat de țara noastră și suma alocată pentru plată.

Conform notei informative  Comisiei Europene din septembrie 2021, pentru schema de sprijin cuplat pentru sfecla de zahăr, pentru acest an, România a notificat 28.100 de hectare, suma alocată pentru plata din 2021 este de 18.898.500 de euro. Valoarea pe hectar estimată pentru această subvenție pentru fermierii români este de 672,54 euro/ha în cazul în care toate hectarele declarate de România vor fi eligibile la plata APIA.

Media europeană pe hectar estimată pentru acest an pentru SCV sfeclă de zahăr este de 356 euro/ha.

Pentru anul de cerere 2020, potrivit informațiilor furnizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), cuantumul pe hectar plătit fermierilor români care beneficiază de sprijin cuplat sfeclă de zahăr este de 804,6006 euro/ha = 3.920,4164 lei/ha.

sfecla-scv-2021_b

Nota informativă a Comisiei Europene.

De asemenea, România a notificat schema de sprijin cuplat pentru orez pentru un număr de 13.300 hectare, suma alocată pentru plată fiind de 4.953.000 euro. Media europeană a sprijinului cuplat orez, pentru 2021, este estimată la 146 euro/ha.

Pentru anul de cerere 2020, APIA a stabilit cuantumul sprijinului cuplat orez la suma 1.166,7087 euro/ha = 5.684,7881 lei/ha.

O altă cultură care beneficiază de sprijin cuplat, subvenție europeană, este hameiul. Pentru schema de sprijin cuplat pentru hamei, România a notificat 244 hectare, iar suma alocată pentru plată este de 132.980 euro. Media europeană estimată, pentru 2021, pentru această subvenție este de 497 euro/ha.

Pentru anul de cerere 2020, APIA a stabilit un cuantum pentru sprijinul cuplat hamei de 524,3277 euro/ha = 2.554,7867 lei/ha.

Pentru schema de sprijin cuplat pentru cânepă pentru ulei şi fibre, pentru acest an, România a notificat 12.009 hectare, suma alocată pentru plată fiind de 1.555.762 euro. Media europeană pe hectar estimată pentru această subvenție este de 132 euro/ha.

Pentru anul de cerere 2020, APIA a stabilit cuantumul sprijinului cuplat pentru cânepă pentru ulei şi fibre de 238,9203 euro/ha = 1.164,1391 lei/ha.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/subventia-apia-pe-hectar-pentru-2021-estimata-la-672-euro-ha

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) organizează o nouă sesiune de informare din seria conferințelor de promovare a măsurilor de sprijin FEADR. Fermierii, crescătorii de animale beneficiază de plăți suplimentare pentru măsurile de dezvoltare rurală și-n acest an. APIA anunță astăzi calendarul următoarelor întâlniri, județele unde va merge caravana de informare APIA.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a continuat astăzi seria sesiunilor de informare a fermierilor dedicate exclusiv măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu o noua conferință organizată la Vișeu de Sus, județul Maramureș. 

fermieri-mm_b

Principalele obiective ale Campaniei de informare vizează eficientizarea implementării măsurilor de dezvoltare rurală gestionate de APIA și creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene aferente acestora.

 

pintea-la-maramures_b

Măsurile vizate sunt Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constângeri naturale, Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor, Măsura 8 - Submăsura 8.1  - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, Măsura 15 – Submăsura 15.1 - Plăţi pentru angajamente de silvomediu, Măsura 21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19.

Evenimentul de la Vișeu de Sus a reunit fermieri beneficiari ai fondurilor europene destinate agriculturii și s-a bucurat de participarea celor mai importante oficialități locale, respectiv a președintelui Consiliului judetean Maramureș, domnul Bogdan Ionel Ovidiu, și a primarului orașului Vișeu de Sus, domnul Coman Vasile, care au transmis mesaje de susținere fermierilor prezenți.

”Dorim să creștem interesul fermierilor pentru sprijinul financiar pe care îl derulăm prin măsurile gestionate din PNDR, astfel încât oportunitățile pentru dezvoltarea rurală să fie valorificate la potențial maxim”, a declarat Adrian Pintea, directorul general APIA.

Sesiunea de informare de la Vișeu de Sus, județul Maramureș, face parte din seria conferințelor dedicate promovării măsurilor de dezvoltare rurală implementate de APIA, următoarele sesiuni de informare fiind programate a se desfășura la nivelul județelor Ilfov, Alba, Cluj, Tulcea, Brașov, Buzău, Hunedoara, Caraș-Severin și Olt.

APIA, mereu alături de fermieri!

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/comunicat-apia-de-astazi-pentru-fermieri-crescatori-de-animale

Pagina 1 din 192
giweather joomla module

Go to top