AGROSTAR

AGROSTAR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a modificat Ghidul Bazei de date cu prețuri de referință, utilizat pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală

Modificările au avut în vedere adaptarea la contextul economic și social actual, în special referitor la creșterile prețurilor pentru materiile prime.

”Baza de date cu prețuri de referință pusă de AFIR la dispoziția beneficiarilor PNDR este un instrument util atât timp cât reflectă realitatea din piață. Scopul modificărilor pe care le-am realizat acum este tocmai acesta – referința corectă la piață. În condițiile în care, în acesta perioadă, dinamica prețurilor este una accelerată, avem obligația să ajutăm pe cei care planifică achiziția de utilaje sau echipamente să poată face un calcul real al bugetelor, din punct de vedere al achiziției. Astfel, modificările de preț pot fi operate în Baza de date în cel mai scurt timp.” a declarat Mihai Moraru, director general al AFIR.

Conform noilor proceduri, pe fondul situației speciale din ultima perioadă în care prețul materiilor prime a crescut substanțial, în decursul anului 2021, actualizarea prețurilor se poate realiza o dată la trei luni, la solicitarea oficială a celui care a înscris elementele respective în Baza de Date a AFIR, însoțită de o comunicare oficială din partea producătorului.

europa-curte-conturi_b

Această prevedere reprezintă o excepție de la regula de bază, care prevede că actualizarea prețurilor se face la cel puțin șase luni, dacă prețurile elementelor din Baza de Date au crescut cu până la 5% în ultimele 12 luni. Dacă prețurile elementelor au crescut cu mai mult de 5% în ultimele 12 luni, modificarea prețurilor se poate face la 12 luni de la actualizarea anterioară, indiferent dacă producătorul/ importatorul/ dealerul a solicitat modificarea prețurilor o dată la trei luni sau mai rar.

Începând din ianuarie 2022, se va reveni la actualizarea prețurilor conform regulii de bază.

Prin Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR), AFIR facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la informații, simplificând în același timp procedura de achiziție. Astfel, elementele care se regăsesc în această Bază de date pot fi achiziționate de către beneficiarii privați PNDR în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziție.

Ghidul actualizat al bazei de date cu prețuri de referință este disponibil pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, la secțiunea Informații utile – Baze de date cu prețuri de referință.

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/comunicat-afir-de-astazi

Schimbări importante în plata subvențiilor și accesarea fondurilor europene Acord pentru reforma Politicii Agricole Comune! Eurodeputatul Daniel Buda anunță pe pagina personală de Facebook că după mai mult de trei ani de negocieri intense, de eforturi susținute, instituțiile europene au ajuns la un acord privind noua Politică Agricolă Comună, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023 și va dura până la sfârșitul anului 2027.

”Discuțiile interinstituționale au vizat toate cele trei regulamente care alcătuiesc pachetul de reformă a PAC: Planurile strategice PAC, Organizarea comună unică a piețelor, Finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC. Acest acord pregătește terenul pentru o PAC mai echitabilă, mai verde, mai favorabilă bunăstării animalelor și mai flexibilă. Începând din ianuarie 2023 urmează să fie puse în aplicare obiective mai ambițioase în materie de mediu și climă, aliniate la obiectivele Pactului verde. Noua PAC va asigura, de asemenea, o distribuire mai echitabilă a sprijinului, în special către fermele familiale mici și mijlocii și către tinerii fermieri”, anunță Buda.

O PAC mai echitabilă

Daniel Buda mai anunță că redistribuirea sprijinului pentru venit va fi obligatorie. Statele membre vor redistribui cel puțin 10 % în beneficiul fermelor mai mici și trebuie să descrie în planul lor strategic modul în care intenționează să facă acest lucru.

”Noul nivel minim obligatoriu al sprijinului pentru tinerii fermieri (fermierii în vârstă de până la 40 de ani) va fi de 3% din bugetele statelor membre alocate sprijinului pentru venit în cadrul PAC. Acesta ar putea include sprijin pentru venit, investiții sau ajutor la înființare pentru tinerii fermieri”, mai arată oficialul european.

O PAC mai verde

Noua PAC, arată Buda, va sprijini tranziția către o agricultură mai sustenabilă, cu obiective mai ambițioase în ceea ce privește clima, mediul și bunăstarea animalelor. ”Noua PAC va permite punerea în aplicare prin intermediul planurilor strategice naționale, în conformitate cu Pactul verde, cu strategia „De la fermă la consumator” și cu strategia din domeniul biodiversității”.

Potrivit lui Daniel Buda, noua politică introduce, de asemenea, noi instrumente care, împreună cu noul mod de lucru, vor permite obținerea unor rezultate mai eficace și mai bine direcționate în materie de mediu, de climă și de bunăstare a animalelor:

Coerența cu Pactul verde european: Noua PAC va integra pe deplin legislația UE în materie de mediu și de climă. Planurile PAC vor contribui la atingerea obiectivelor strategiei „De la fermă la consumator” și ale strategiei din domeniul biodiversității și vor fi actualizate pentru a ține seama de modificările aduse de Pactul verde european legislației privind clima și mediul.
Condiționalitate: cerințele minime pe care trebuie să le respecte beneficiarii PAC pentru a primi sprijin sunt acum mai ambițioase. De exemplu, în cadrul fiecărei ferme, cel puțin 3 % din terenul arabil va fi dedicat biodiversității și elementelor neproductive, cu posibilitatea de a primi un sprijin prin intermediul programelor ecologice pentru a atinge 7 %. Toate zonele umede și turbăriile vor fi protejate.
Statele membre vor trebui să propună programe ecologice. Acest nou instrument voluntar va recompensa fermierii pentru punerea în aplicare a unor practici favorabile climei și mediului (agricultura ecologică, agroecologia, gestionare integrată a dăunătorilor, etc.), precum și pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor. Statele membre trebuie să aloce programelor ecologice cel puțin 25 % din bugetul lor alocat sprijinului pentru venit, ceea ce corespunde unui total de 48 de miliarde euro din bugetul plăților directe.
Cel puțin 35 % din fondurile de dezvoltare rurală vor fi alocate angajamentelor de agromediu, care promovează practicile favorabile mediului, climei și bunăstării animalelor.
Bugetul PAC trebuie să contribuie în mod semnificativ la cheltuielile globale ale Uniunii legate de climă. Pentru a garanta un calcul realist și fiabil, Comisia va propune până în 2025 o abordare nouă, diferențiată, care depășește metodele existente.

O PAC mai flexibilă

Oficialul european mai arată că noua PAC introduce un nou mod de lucru, în cadrul căruia fiecare stat membru va elabora un plan strategic național PAC care să descrie modul în care vor fi îndeplinite obiectivele PAC, precum și obiectivele Pactului verde, astfel cum sunt descrise în strategia „De la fermă la consumator” și în strategia din domeniul biodiversității.

În plus, mai spune Buda, noua PAC se axează pe performanță, datorită următoarelor elemente:

Norme mai simple la nivelul UE.
Un raport anual privind performanța care urmează să fie prezentat Comisiei de către statele membre începând cu 2024, însoțit de o reuniune anuală de evaluare.
Comisia va evalua performanța planurilor strategice PAC în 2025 și în 2027, această evaluare fiind urmată, atunci când este necesar, de o solicitare de a lua măsuri adresată de Comisie statelor membre.
Un set de indicatori comuni pentru monitorizarea punerii în aplicare a PAC și evaluarea performanței planurilor strategice PAC.
Noua PAC menține o orientare generală către piață, fermele din UE funcționând în conformitate cu semnalele pieței, profitând în același timp de oportunitățile din afara UE care decurg din comerț. ”Noua PAC consolidează poziția fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare cu alimente prin extinderea posibilităților fermierilor de a-și uni forțele, inclusiv prin intermediul anumitor excepții de la legislația din domeniul concurenței. Va fi introdusă o nouă rezervă pentru agricultură, în vederea finanțării măsurilor de piață în cazul unor crize, cu un buget anual de minimum 450 de milioane euro. Noua Politică Agricolă Comună va fi cu siguranță mai echitabilă, cu accent crescut pe componenta de înverzire, dar cu instrumente concrete de consolidare a poziției fermierilor astfel încât aceștia să furnizeze în continuare alimente de calitate și la prețuri accesibile pentru consumatori!”, a conchis Daniel Buda.

Sursa:

https://agrointel.ro/192042/noua-pac-10-schimbari-importante-la-plata-subventiilor-si-accesarea-fondurilor-europene/

 

Scumpirile din această perioadă la utilajele și echipamentele agricole au determinat Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) să ia o măsură excepțională: pe perioada acestui an, actualizarea prețurilor de referință la utilajele agricole, instrument important în accesarea fondurilor europene, se va face o dată la 3 luni. Din 1 ianuarie 2022, intervalul de actualizare a ofertelor va reveni la 6 luni.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a modificat Ghidul Bazei de date cu prețuri de referință, utilizat pentru evaluarea proiectelor cofinanțate din Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul programelor naționale de dezvoltare rurală. Modificările au avut în vedere adaptarea la contextul economic și social actual, în special referitor la creșterile prețurilor pentru materiile prime.

”Baza de date cu prețuri de referință pusă de AFIR la dispoziția beneficiarilor PNDR este un instrument util atât timp cât reflectă realitatea din piață. Scopul modificărilor pe care le-am realizat acum este tocmai acesta – referința corectă la piață. În condițiile în care, în acesta perioadă, dinamica prețurilor este una accelerată, avem obligația să ajutăm pe cei care planifică achiziția de utilaje sau echipamente să poată face un calcul real al bugetelor, din punct de vedere al achiziției. Astfel, modificările de preț pot fi operate în Baza de date în cel mai scurt timp”, a declarat Mihai Moraru, Director General al AFIR.

Conform noilor proceduri, pe fondul situației speciale din ultima perioadă în care prețul materiilor prime a crescut substanțial, în decursul anului 2021, actualizarea prețurilor se poate realiza o dată la trei luni, la solicitarea oficială a celui care a înscris elementele respective în Baza de Date a AFIR, însoțită de o comunicare oficială din partea producătorului.

Prețurile au crescut cu peste 5% în ultimele 12 luni

Această prevedere reprezintă o excepție de la regula de bază, care prevede că actualizarea prețurilor se face la cel puțin șase luni, dacă prețurile elementelor din Baza de Date au crescut cu până la 5% în ultimele 12 luni. Dacă prețurile elementelor au crescut cu mai mult de 5% în ultimele 12 luni, modificarea prețurilor se poate face la 12 luni de la actualizarea anterioară, indiferent dacă producătorul/ importatorul/ dealerul a solicitat modificarea prețurilor o dată la trei luni sau mai rar.

Începând din ianuarie 2022, se va reveni la actualizarea prețurilor conform regulii de bază, arată AFIR.

Prin Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR), AFIR facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la informații, simplificând în același timp procedura de achiziție. Astfel, elementele care se regăsesc în această Bază de date pot fi achiziționate de către beneficiarii privați PNDR în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziție.
Ghidul actualizat al bazei de date cu prețuri de referință este disponibil pe pagina de internet a AFIR, www.afir.info, la secțiunea Informații utile – Baze de date cu prețuri de referință

Sursa:

https://agrointel.ro/192831/scumpiri-de-peste-5-la-utilaje-agricole-preturile-de-referinta-pentru-fermieri-actualizate-la-3-luni/

Producătorii de legume românești – controlați la sânge! Echipe formate din reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Autoritatea Fitosanitară Județeană și de la Direcția Agricolă i-au verificat pe legumicultorii din comuna Matca, județul Galați. În setul de analiza a intrat și apa cu care producătorii își udă culturile din solar sau din câmp.

 

Fermierii din Matca sunt vizați ”la greu” de controale. După ce piața de gros din localitate a fost ”asediată” cu mascați și polițiști, acum a venit rândul ca și producția să le fie ”purecată”.  Potrivit unul mesaj postat pe Facebook de Florinel Ciocan, legumicultorii au fost nevoiți să prezinte inclusiv analiza apei din care se face irigarea.

”Informare!
Astăzi în comuna noastră s-au efectuat controale la 2 producători de către Direcția Sanitară Veterinară (DSP), Autoritatea Fitosanitară Județeană și Direcția Agricolă, la care am asistat personal împreună cu comisia de la primăria Matca, din care rezultă următoarele cerințe care sunt stipulate și în procesele verbale și enumerez:

 

1. Analiza apei din care se face irigarea;
2. Analiza produse legume;
3. Pentru I.I., I.F. și P.F.A. cod caen de comercializare;
4. Carnet de sănătate cu fișa de aptitudini medicale;
5. Asigurare transabilitate produs (etichetare și lotizare pe fiecare sortiment)”, a  menționat Florinel Ciocan.

Bărbatul a anunțat că aceste controale se vor extinde în toată țara, atât la producători, cât și la comercianți, potrivit Ordinului 8/2021, intrat în vigoare în  luna ianuarie.

 

”Am înțeles ca aceste controale se vor face în toată tara, atât la producători cât și în piețele unde se comercializează legume. Toate aceste lucruri se datorează existenței unei legi care a intrat în vigoare în luna ianuarie. Ordinul 8/2021”, a menționat Florinel Ciocan în mesajul postat pe pagina sa de socializare și preluat de Agrointeligența – AGROINTEL.RO

Sursa:

https://agrointel.ro/192870/controale-producatori-legume-romanesti/

Prețurile foarte mici de care se plâng producătorii din România nu sunt chiar atât de mici, dacă privim din perspectiva cumpărătorului, a insinuat prim-ministrul Florin Cîțu. Șeful Guvernului a declarat că puterea de cumpărare a românilor a crescut, iar în economia de piață, atât timp cât producătorii își vând marfa și cumpărătorii o achiziționează, funcționează.

Invitat la Digi 24, șeful Executivului a explicat, marți seara – 29 iunie, că prețurile alimentelor sunt văzute în funcție de nevoi, pe când producătorii pot spune că sunt mici, cumpărătorii spun că sunt mari.

”Producătorii spun că prețurile sunt derizorii, că sunt mici. Asta spun oamenii care investesc, oamenii care produc, oamenii care vând aceste produse. De partea cealaltă, cumpărătorii spun că prețul este foarte mare. Până la urmă, într-o economie de piață, prețul este determinat de tranzacția pe care o fac cei doi voluntar. Atât timp cât acești oameni se întâlnesc și fac voluntar tranzacțiile, înseamnă că sunt mulțumiți și unii și alții. Sunt două povești acolo, ori prețul este prea mic, ori este prea mare. Se numește economie de piață!”, a declarat prim-ministrul Florin Cîțu.

Șeful Guvernului a mai spus că rata inflației în România ajunsă la 3% nu este o problemă și se așteaptă ca aceasta să fie tranzitorie, spunând că veniturile nete medii cresc cu 11%. Florin Cîțu a subliniat că este o creștere economică de 7%, ceea ce înseamnă locuri de muncă și mai mulți oameni care au venituri mai bune

”Dacă am vedea o dinamică, că prețurile sunt prea mari….toți mergem la piață! Dinamica inflației în România este astăzi cred că a 4-a dacă ne uităm la rata inflației (…)Când vorbim de prețuri trebuie să ne uităm la dinamică, iar prețul trebuie să fie văzut relativ la venit. Dacă veniturile cresc mai rapid decât prețurile, puterea de cumpărare crește, nu contează! Trebuie să fim foarte atenți când ne uităm la acest lucru, dar eu vă spun că nu este o problemă rata inflației în România, 3%. (…) Pe de altă parte, putem vorbi despre producători, care spun că prețurile cu care vând produsele sunt derizorii. Cum putem să spunem atunci că prețurile la piață sunt derizorii, iar pe partea cealaltă spuneți dumneavoastră, cumpărătorii că prețurile sunt mari! De aceea spun că prețurile sunt determinate de cerere și ofertă, nu sunt nici prea mari, nu sunt nici prea mici, sunt determinate de oamenii care fac tranzacția”, a punctat Florin Cîțu.

Sursa:

https://agrointel.ro/192667/florin-citu-fermierii-spun-ca-preturile-sunt-mici-cumparatorii-zic-ca-sunt-foarte-mari-se-numeste-economie-de-piata/

 

Monitorul Oficial a publicat astăzi, 28 iunie 2021, Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19.

Cuantumul ajutorului Covid acordat crescătorilor care dețin minim 3 vaci la data de 31 ianuarie 2021 este de 142,08 lei/cap de bovină și 232,3 lei/tona de lapte.

Cererile vor fi depuse la APIA în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență, care instituie acordarea acestui ajutor. Ordonanța de Urgență intră în vigoare în următoarea zi de la publicare, așa cum este precizat în textul OUG. Concret, de mâine, 29 iunie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate demara primirea cererilor crescătorilor.

cerere-ajutor-covid-2021_b

Potrivit OUG, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care  îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021,  la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
b) să fi produs și valorificat lapte de vacă în luna ianuarie 2021;
c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31.01.2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare /radierii / decesului să fie cuprinsă între 31.01.2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:

i. beneficiarul este PFA, II, IF iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA, II, IF;
ii. beneficiarul persoana fizică (CNP reprezentant PFA/II/IF), iar animalele figurează în RNE la data 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA/II/IF;
iii. beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data 31 ianuarie  2021 pe CNP decedat.

d) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019.

Ajutorul de stat se acordă pentru:

a) efectivul de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021;
b) cantitatea de lapte produsă și valorificată în luna ianuarie 2021.

Beneficiarii pot solicita ajutorul atât pentru efectivul de bovine deținut, cât și pentru cantitatea de lapte.

Ajutorul de stat prevăzut la lit.b) se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutorul de stat prevăzut la lit.a).

Valoarea ajutorului de stat se calculează pe baza cuantumului stabilit, pentru fiecare beneficiar, în funcție de numărul de capete de bovine eligibile, la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, până la concurența plafonului de 225.000 de euro. Concret, APIA central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului la efectivul total de bovine eligibile și cuantumul pe tona de lapte

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere  care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 225.537.713,79 lei, se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 și este repartizată astfel:

a) 182.708.014,97 lei pentru ajutorul acordat celor care dețin minim 3 capete de bovine;
b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul acordat pentru cantitatea de lapte.
Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime /cuantumului este cel stabilit de Bănca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Beneficiarii depun la centrele judeţene / locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea, însoţită de următoarele documente justificative generale:

a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a  reprezentantului legal;
b) coordonate bancare/trezorerie.

Pentru criteriile de eligibilitate pentru ajutorul pe cap de bovină, documentul specific care însoțește cererea este documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format  electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene APIA.

Pentru criteriile de eligibilitate pentru ajutorul pe tona de lapte, documentele specifice care însoţesc cererea sunt următoarele, după caz:

a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
d) copie de pe factură / bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrarerecepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax,poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean/local al  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Potrivit Ordonanței de Urgență aprobată astăzi de Guvern, "valoarea ajutorului de stat Covid 19 pentru efectivele deținute la data de 31 ianuarie 2021 s-a obținut prin împărțirea bugetului alocat de 182.708.014,97 lei la efectivul total de bovine înregistrat în RNE de 1.285.977 capete, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, rezultând un cuantum de 142,08 lei/cap de bovină.

Valoarea ajutorului de stat pentru laptele livrat și/sau vândut direct se calculează la cantitatea de lapte livrată și/sau vândută direct în luna ianuarie
2021, astfel încât să se acopere o parte din pierderile estimate pentru întregul an. Cantitatea de lapte livrat/vândut direct la nivel național în luna ianuarie este de 184.375 tone, pe baza căreia s-a estimat o cantitate de lapte pentru întreg anul 2021 de 2.212.500 tone. Valoarea ajutorului de stat pe tona de lapte s-a obținut prin împărțirea bugetului alocat de 42.829.698,82 lei la cantitatea de lapte livrat/vândut direct în luna ianuarie, rezultând 232,3 lei/tonă de lapte, care acoperă pierderile pe cele 12 luni ale anului 2021."

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/apia-start-cereri-ajutor-covid-pentru-crescatorii-de-bovine-ordonanta-de-urgenta-publicata-in-monitorul-oficial

 

Ordonanța de Urgență pentru acordarea unui ajutor Covid anul acesta crescătorilor de animale care dețin minim 3 vaci a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Este în vigoare, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate demara de mâine primirea cererilor. Agroinfo vă pune la dispoziție lista actelor obligatorii pentru obținerea acestui ajutor.

Documente atașate cererii de ajutor:

1. Copie CUI/CIF, după caz;
2. Copie buletin/carte de identitate al/a beneficiarului /titularului/adminstratorului/reprezentantului legal/împuternicitului
3. Document coordonate bancare, trezorerie
4. Document emis de utilizatorul Sistemului național de identificare din care rezultă efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021 și efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de minimum 16 luni deținut la data de 31 ianuarie 2021, în exploatațiile cu cod ANSVSA înscrise în cerere

lista-ajutor-covid_b


5. Copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a valorificat lapte în luna ianuarie 2021
6. Copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil la data depunerii cererii, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în ianuarie 2021
7. Copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în ianuarie 2021, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică
8. Copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și PJ
9. Copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie 2021, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/in-vigoare-lista-acte-ajutor-apia-de-142-de-lei-vaca-si-232-lei-tona-de-lapte-pentru-minim-3-vaci

 

 

Senatul României a adoptat tacit un proiect de lege care facilitează vânzarea de teren agricol către străini, ceea ce ar putea aduce mari pierderi pentru fermierii români în următorii ani. Senatul este prima cameră sesizată, iar Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt de spus în această problemă.

Tranzacțiile cu terenuri agricole au fost blocate la începutul anului, după apariția normelor metodologice ale Legii 175/2020, iar Senatul a propus un proiect legislativ care permite vânzarea de teren agricol către străini. Proiectul respectiv ar fi fost promovat de notari deoarece scăzuseră numărul tranzacțiilor.

Proiectul a ajuns în Comisia pentru agricultură din Senat, unde a primit amendamente din partea fermierilor români pentru a împiedica înstrăinarea terenurilor. Pentru a intra în plenul Senatului la vot, proiectul avea nevoie inclusiv de un raport din partea Comisiei juridice, condusă de senatorul Iulia Scântei, cea care a și inițiat proiectul. Comisia juridică din Senat a refuzat să dea un raport și proiectul a intrat la vot în forma inițială, primind aprobarea senatorilor.

Ionel Arion, președintele Federației Naționale a Producătorilor din Agricultură, Industria Alimentară și Servicii Conexe din România – ,,PRO AGRO”, a explicat, pentru PS News, că în Comisia pentru Agricultură s-au adoptat amendamente pentru a proteja fermierii români și suveranitatea statului român, însă Comisia juridică a refuzat să le accepte și nu a dat curs solicitării transmise de Comisia pentru Agricultură.

Iulia Scântei, președintele Comisiei juridice, nu a pus pe ordinea de zi adoptarea raportului comun care conținea amendamentele adoptate în Comisia pentru agricultură și care modificau proiectul în sens pozitiv, iar mai departe, proiectul a fost adoptat tacit de Senat în forma inițială.

Ionel Arion a criticat decizia Senatului și refuzul Comisiei Juridice de a adopta amendamentele, considerând că „vânzarea terenului către străini constituie un atentat la caracterul național, la unitatea și indivizibilitatea teritoriului României, la suveranitatea, independența și securitatea României ca țară, a poporului român ca națiune; consecințe nefaste ale faptei incriminate de Legea nr.51/1991 (republicată în 18.03.2014) privind securitatea națională a României”.

Ionel Arion (Foto: cnproagro.ro)

România riscă să își piardă capacitatea de a-și gestiona teritoriul dacă va vinde la liber teren către persoanele străine. Federația Pro Agro avertizează că circa 7 milioane de hectare de teren arabil, din 9,4 milioane, ar putea ajunge să fie deținut de străini dacă acest proiect de lege rămâne în forma adoptată de Senat.

Teritoriile vândute străinilor devin proprietăți private ale entităților cumpărătoare străine, teritorii posedate și folosite de acestea exclusiv, absolut și perpetuu în acord cu interesele lor și ale țărilor lor de origine. Prin vânzare, teritoriile respective ies de sub suveranitatea de stat a României, urmare a caracterului exclusivist dintre atributele proprietarului străin asupra terenurilor cumpărate (în baza conceptelor prezentate mai sus) și atributele de suveranitate ale statului român (atribute avute anterior vânzării)”, avertizează Federația Pro Agro.

Proiectul va ajunge în comisiile din Camera Deputaților, care este Cameră decizională. Fermierii din România sunt dispuși să participe la negocieri, așa cum a declarat Ionel Arion, și propun mai multe soluții pentru a evita situația în care teritoriul României ar ajunge să fie deținut de străini.

Între timp, țările dezvoltate din Vestul și Nordul Europei sunt protejate împotriva acestui fenomen pentru că au un nivel de dezvoltare economică și socială care le permite să refuze investitorii străini. Țările din Centrul și Estul Europei, precum Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia și țările baltice au adoptat măsuri de restricționare severe pentru a evita să se trezească cu tot terenul cumpărat de străini și să piardă suveranitatea.

Proiectul adoptat de Senat riscă să pună România într-o situație nefericită în următorii ani, iar fermierii din România vor fi principalii dezavantajați deoarece nu vor mai rezista pe o piață dominată de mari investitori. Fermierii care acum supraviețuiesc cu câteva hectare, vor fi convinși să vândă către străini.

Chiar dacă Constituția României spune clar, la art 3 (1), că „teritoriul României este inalienabil”, Senatul nu a ținut cont de acest lucru și a venit cu un proiect ce va lasă vânzările la liber către străini, dacă va ajunge să fie promulgat și publicat în Monitorul Oficial.

Redacția PS News a încercat să ia legătura cu doamna Iulia Scântei, senator PNL, dar până la momentul redactării acestui articol nu a răspuns solicitării noastre.

Sursa:https://psnews.ro/senatul-adopta-tacit-vanzarea-de-teren-agricol-catre-straini-comisia-juridica-a-refuzat-amendamentele-adoptate-in-comisia-pentru-agricultura-543993/

 

 

 

Ordonanța de Urgență pentru acordarea unui ajutor Covid anul acesta crescătorilor de animale care dețin minim 3 vaci a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Este în vigoare, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) poate demara de mâine primirea cererilor. Agroinfo vă pune la dispoziție lista actelor obligatorii pentru obținerea acestui ajutor.

Documente atașate cererii de ajutor:

1. Copie CUI/CIF, după caz;
2. Copie buletin/carte de identitate al/a beneficiarului /titularului/adminstratorului/reprezentantului legal/împuternicitului
3. Document coordonate bancare, trezorerie
4. Document emis de utilizatorul Sistemului național de identificare din care rezultă efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021 și efectivul de bovine potențial eligibile cu vârsta de minimum 16 luni deținut la data de 31 ianuarie 2021, în exploatațiile cu cod ANSVSA înscrise în cerere

lista-ajutor-covid_b


5. Copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoțită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a valorificat lapte în luna ianuarie 2021
6. Copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil la data depunerii cererii, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în ianuarie 2021
7. Copie de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în ianuarie 2021, prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică
8. Copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF și PJ
9. Copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie 2021, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/in-vigoare-lista-acte-ajutor-apia-de-142-de-lei-vaca-si-232-lei-tona-de-lapte-pentru-minim-3-vaci

Plata ajutorului Covid 19 pentru crescătorii de bovine, pentru acest an, a fost aprobată astăzi, 24 iunie, de Guvern. Sumele acordate sunt o completare a ajutorului național tranzitoriu achitat anul acesta de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2020.

Cuantumul ajutorului Covid acordat crescătorilor care dețin minim 3 vaci la data de 31 ianuarie 2021 este de 142,08 lei/cap de bovină și 232,3 lei/tona de lapte.

Cererile vor fi depuse la APIA în termen de 30 de zile de la publicarea Ordonanței de Urgență, care instituie acordarea acestui ajutor, în Monitorul Oficial.

Agroinfo vă reamintește condițiile, actele pentru acest ajutor.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care  îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021,  la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
b) să fi produs și valorificat lapte de vacă în luna ianuarie 2021;
c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit față de deținătorul animalelor la data de 31.01.2021 pentru următoarele cazuri, cu condiția ca data schimbării formei de organizare /radierii / decesului să fie cuprinsă între 31.01.2021 și data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:

i. beneficiarul este PFA, II, IF iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA, II, IF;
ii. beneficiarul persoana fizică (CNP reprezentant PFA/II/IF), iar animalele figurează în RNE la data 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA/II/IF;
iii. beneficiarul este moștenitor, iar animalele figurează la data 31 ianuarie  2021 pe CNP decedat.

d) sa fie înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019.

Ajutorul de stat se acordă pentru:

a) efectivul de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021;
b) cantitatea de lapte produsă și valorificată în luna ianuarie 2021.

Beneficiarii pot solicita ajutorul atât pentru efectivul de bovine deținut, cât și pentru cantitatea de lapte. 

Ajutorul de stat prevăzut la lit.b) se acordă dacă beneficiarii solicită și ajutorul de stat prevăzut la lit.a).

Valoarea ajutorului de stat se calculează pe baza cuantumului stabilit, pentru fiecare beneficiar, în funcție de numărul de capete de bovine eligibile, la care se poate adăuga și valoarea calculată în funcție de cantităţile de lapte, în tone, produse și valorificate, până la concurența plafonului de 225.000 de euro. Concret, APIA central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului la efectivul total de bovine eligibile și cuantumul pe tona de lapte

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere  care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 225.000 euro.

ajutor-covid-19-2021_b

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 225.537.713,79 lei, se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021 și este repartizată astfel:

a) 182.708.014,97 lei pentru ajutorul acordat celor care dețin minim 3 capete de bovine;
b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul acordat pentru cantitatea de lapte.
Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime /cuantumului este cel stabilit de Bănca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Beneficiarii depun la centrele judeţene / locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cererea, însoţită de următoarele documente justificative generale:

a) copie de pe B.I./C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a  reprezentantului legal;
b) coordonate bancare/trezorerie.

Pentru criteriile de eligibilitate pentru ajutorul pe cap de bovină, documentul specific care însoțește cererea este documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deținut în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului și va fi transmis în format  electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / județene APIA.

Pentru criteriile de eligibilitate pentru ajutorul pe tona de lapte, documentele specifice care însoţesc cererea sunt următoarele, după caz:

a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs și valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel puțin până la data de 30 iunie 2021, însoțit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs și valorificat în luna ianuarie 2021;
c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
d) copie de pe factură / bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrarerecepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, sau transmise prin fax,poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploatații de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean/local al  Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Potrivit Ordonanței de Urgență aprobată astăzi de Guvern, "valoarea ajutorului de stat Covid 19 pentru efectivele deținute la data de 31 ianuarie 2021 s-a obținut prin împărțirea bugetului alocat de 182.708.014,97 lei la efectivul total de bovine înregistrat în RNE de 1.285.977 capete, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, rezultând un cuantum de 142,08 lei/cap de bovină.

Valoarea ajutorului de stat pentru laptele livrat și/sau vândut direct se calculează la cantitatea de lapte livrată și/sau vândută direct în luna ianuarie
2021, astfel încât să se acopere o parte din pierderile estimate pentru întregul an. Cantitatea de lapte livrat/vândut direct la nivel național în luna ianuarie este de 184.375 tone, pe baza căreia s-a estimat o cantitate de lapte pentru întreg anul 2021 de 2.212.500 tone. Valoarea ajutorului de stat pe tona de lapte s-a obținut prin împărțirea bugetului alocat de 42.829.698,82 lei la cantitatea de lapte livrat/vândut direct în luna ianuarie, rezultând 232,3 lei/tonă de lapte, care acoperă pierderile pe cele 12 luni ale anului 2021."

Pagina 5 din 186
Go to top