LISTA REZULTATELOR FINALE

ALE PROCESULUI DE EVALUARE SI SELECTIE DIN CADRUL CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI AFERENT PROIECTULUI “START-UP BUSINESS – O SANSA PENTRU TINE SI COMUNITATEA TA” POCU/82/3/7/105217,

PROPUSE SPRE FINANTARE

Descarca lista FINALA de planuri de afaceri

Lista planurilor de afaceri declarate admise etapei de selectie si departajare in cadrul concursului de planuri de afaceri aferent proiectului “Start-up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta” POCU/82/3/7/105217

Descarca lista de planuri de afaceri

LISTA PLANURILOR DE AFACERI DECLARATE RESPINSE IN URMA EVALUARII ADMINISTRATIVE

În conformitate cu Metodologia de concurs a planurilor de afaceri - evaluare si selecție aferentă proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU/82/3/7/105217, planurile de afaceri declarate RESPINSE in urma evaluarii administrative sunt in documentul de mai jos.

Descarca lista de planuri de afaceri respinse

LISTA PLANURILOR DE AFACERI DECLARATE ADMISE IN URMA EVALUARII TEHNICO-FINANCIARE

În conformitate cu Metodologia de concurs a planurilor de afaceri - evaluare si selecție aferentă proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU/82/3/7/105217, planurile de afaceri declarate ADMISE in urma evaluarii tehnico-financiare sunt in documentul de mai jos.

Descarca lista de planuri de afaceri admise

Anunț publicare Metodologie de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultura, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar și Asociația Afaceri Comunități Oameni din România – ACOR publică Metodologia de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție, realizată în cadrul proiectului Proiectul „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217.

Concursul de adresează peroanelor care au participat la cursurilor de formare în competențe antreprenoriale organizate în proiect cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, precum și persoanelor care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile.

Astfel, persoanele interesate din categoriile mai sus menționate vor folosi prezenta Metodologie și Anexele aferente, pentru a se înscrie la concursul de planuri de afaceri.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la concurs este 19.03.2019 orele 16:00
(cu posibilitatea de prelungire, caz in care, noul termen va fi publicat pe website-ul proiectului).

Se prelungeste depunerea planurilor de afaceri pana la data de 29.03.2019 ora 16.00

Vezi Detalii si Documente

Perioada de implementare: 36 luni;
Valoare eligibilă proiect: 18,277,652.96 Lei
Regiunea de implementare: Regiunea SUD-EST
Județele: Galați, Brăila,Tulcea, Constanța, Vrancea, Buzău
Grupul țintă: 620 de persoane care intenționează să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban

Obiectivul general al proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 îl reprezintă stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 620 de persoane, stagii de pratică pentru 75 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane, încurajarea antreprenoriatului prin crearea și sprijinirea în vederea dezvoltării a 75 noi întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud Est.


Obiectiv Specific 1

Asigurarea unui cadru de implementare conform cerințelor contractului de finanțarea în vederea asigurării unui proces de implementare de calitate precum și succesul proiectului.

Obiectiv Specific 2

Obiectivul contribuie la dezvoltarea resurselor umane prin creșterea gradului de informare și de constientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de cariera pentru fiecare persoană și dezvoltarea competențelor profesionale prin cursuri de formare profesională de tip inițiere în Competențe Antreprenoriale pentru 620 persoane precum și stagii de practică pentru 75 de persoane care au depus un plan de afacere și care au fost selectate în baza unui concurs de planuri de afacere.

Obiectiv specific 3

Contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă din sectoarele economice considerate de interes în cadrul SNC prin subvenționarea, asistarea, operaționalizarea și monitorizare pentru 75 de noi afaceri care vor genera minim 150 de locuri de muncă in Regiunea Sud-Est.

În conformitate cu Metodologia de concurs a planurilor de afaceri - evaluare si selecție aferentă proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU/82/3/7/105217, planurile de afaceri declarate ADMISE in urma evaluarii administrative sunt in documentul de mai jos.

Descarca lista de planuri de afaceri admise

În conformitate cu Metodologia de concurs a planurilor de afaceri - evaluare si selecție aferentă proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU/82/3/7/105217, planurile de afaceri declarate RESPINSE in urma evaluarii administrative sunt in documentul de mai jos.

Descarca lista de planuri de afaceri respinse