Asociația Afaceri Comunități Oameni din România în calitate de Partener al proiectului "Start-up business – o şansă pentru tine şi comunitatea ta!", nr. POCU/82/3/7/105217, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, derulează selecția de experți în vederea constituirii Comisiei de solutionare a contestatiilor depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri realizat în baza Metodologiei de concurs a planurilor de afaceri - evaluare și selecție.

Pentru Comisia de solutionare a contestatiilor:

- 1 post de Evaluator planuri de afaceri – contestatii

Candidatii trebuie sa aiba domiciliul/resedinta in aria de implementare a proiectului, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, judetele Galati, Braila, Vrancea, Buzau, Tulcea si Constanta si sa fie reprezentati ai mediului de afaceri din aceasta regiune.

Descarca anuntul.