1. Managementul proiectului
  1. Diseminarea informatiilor cu privire la rezultatele si activitatile proiectului
  1. Implementarea unui program de masuri active antreprenoriale
  • 3.1. Informarea publicului cu privire la nevoile, oportunitatile antreprenoriale regionale si locale, la programul de formare profesionala, la metodologia de selectie a grupului tinta si a planurilor de afacere ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului
  • 3.2. Recrutarea si monitorizarea grupului tinta 620 persoane din cele 6 judete ale regiunii Sud Est, din care 250 de persoane somere, persoane inactive si 370 de persoane care au un loc de munca si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  • 3.3. Derularea programului de formare antreprenoriala-Se vor organiza 31 de serii de curs pentru cele 620 de persoane inscrise in grupul tinta (250 persoane inactive, somere, in cautarea unui loc de munca si 370 persoane angajate), in toate judetele regiunii de Sud Est. Cursul va avea o durata totala de 60 de ore
  • 3.4. Organizare concurs de planuri de afaceri si selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului. Se va proceda la organizarea unui concurs de planuri de afaceri in vederea selectarii persoanelor care beneficiaza de sprijin in cadrul etapelor viitoare. Toate planurile de afaceri selectate vor fi situate intr-o zona ubana, nonagricola si vor trebui sa creeze peste 150 locuri de munca cu norma intreaga iar functionarea afacerilor dupa procesul de asistenta vor trebuie sa functioneze minim 12 luni. Se vor selecta min. 2 planuri de afaceri in fiecare judet din Reg. SE.
  • 3.5. Efectuarea de stagii de practica -Persoanele ale caror planuri de afaceri a fost selectate de comisia de selectie vor participa la cate un stagiu de proctica desfasurat la sediul sau la punctul de lucru al unei companii care face parte din aceeiasi grupa de cod CAEN definita in planul de afaceri

4. Implementarea planurilor de afaceri

  • 4.1. Furnizare servicii personalizate de mentorat. In cadrul acestei subactivitati, cei 75 de castigatori ai concursului de planuri de afaceri vor fi sprijiniti in dezvoltarea si definitivarea modelului de business propriu pornind de la experienta pe care a avut-o fiecare castigator in cadrul stagiilor de practica, planul de afaceri propus si modelul mentorului, astfel incat sa se integreze elementele de noutate ce au aparut intre timp. Procesul de mentorat este unul personalizat
  • 4.2. Infiintarea persoanelor juridice si demararii functionarii intreprinderilor - Se vor infiinta 75 de companii de tip in cele 6 judete din Regiunea de Sud Est si se vor creea cel putin 150 de locuri de munca, minim 2 locuri de munca pe afacere. Toate locurile de munca create vor fi in baza unui contract pe perioada nedeterminata cu o normal de 8 ore pe zi. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 persoane. Intreprinderile nou infiintate vor avea sediul social si, dupa caz, punctul/ punctele de lucru in mediul urban, in regiunea de dezvoltare in care se implementeaza proiectul. In fiecare judet se vor infiinta cel putin 3 companii.

4.3. Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate.

4.4. Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri sprijinite

Se va acorda o subventie in valoare de 171,652 lei in 2 transe, dupa cum urmeza: prima transa in pondere de 75% se va acorda dupa semnarea contractului de subventie, infiintarea comapaniei si deschiderea contului de trezorerie iar a doua transa in valoare de 25% se va acorda dupa ce au fost realizate venituri in valoare de 30% din valoarea primei transe de subventie dar nu mai tarziu de 12 luni de la functionare. In situatia in care veniturile nu au fost realizate in termen de 12 luni, beneficiarul ajutorului de minimis va trebuie sa returneze inclusv prima transa a subventiei avansata.

Rezultate

5.  Program de monitorizare a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora timp de 6 luni