Fermierii afectați de secetă mai au timp până pe 15 octombrie să depună înștiințările la primărie

 

 

Termen pentru fermierii afectați de secetă la culturile de primăvară din acest an. Agricultorii care au culturile calamitate din cauza secetei mai pot depune până pe 15 octombrie înștiințări la primărie, solicitând constatarea gradului de calamitate din teren cu o comisie de specialitate.

 

Conform Ordinului MADR – MAI nr. 197/74/2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost calamitate în procent de peste 30%, pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

Termen limită pentru fermierii care au înregistrat pierderi la culturile de toamnă

Conform ordinului menționat, fermierii au putut depune până cel târziu la data de 1 august inclusiv pentru culturile agricole înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv pentru celelalte culturi agricole.

 

Înştiinţările (Anexa 1) din Ordinul nr. 197/74/2023 se depun la Primării și cuprind datele de identificare ale utilizatorului de teren agricol, datele de identificare ale suprafeţei calamitate, respectiv număr bloc fizic şi număr parcelă agricolă, suprafaţa parcelei agricole calamitate, cultura calamitată, cu specificarea dacă suprafaţa calamitată se află în zonă irigabilă.

Înștiințarea care trebuie depusă de fermieri la Primării

Modelul de înștiințare poate fi descărcat de aici: Model-instiintare-seceta-culturi-primavara – ANEXA 1 Ordin MADR/MAI 197/74/2023

 

Ce se întâmplă după ce fermierii depun înștiințările la primării

 

Mai departe, în baza înştiinţărilor depuse de fermieri, comitetul local pentru situaţii de urgenţă întocmeşte un raport operativ cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, în termen de maximum 24 de ore de la înregistrarea înştiinţărilor, pe care îl transmite în termen de maximum 24 de ore de la întocmire către Centrul operaţional din cadrul inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ.

În termen de maximum 24 de ore de la primirea rapoartelor operative, Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice din judeţ întocmeşte centralizatorul rapoartelor operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică pe care îl înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.

Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.

Din cadrul comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi desemnaţi din cadrul administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Prezenţa în teren a tuturor reprezentanţilor prevăzuţi în ordinul de ministru şi a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.

Procesele-verbale de constatare a secetei la culturi de primăvară trebuie încheiate până pe 30 noiembrie

Procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole se întocmesc până cel târziu la data de 15 august inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 30 noiembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole, şi se comunică prin grija secretariatelor comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole comitetului local pentru situaţii de urgenţă, iar după semnarea de către preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă secretariatele transmit câte un exemplar membrilor comisiilor şi producătorului agricol.

Suprafeţele de terenuri cu destinaţie agricolă ocupate cu culturile agricole calamitate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înştiinţări, pot fi recoltate sau reînsămânţate şi anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.

 

În plus, producătorii agricoli au obligaţia identificării suprafeţelor calamitate, respectiv a blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente şi menţinerii unei zone tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânţate, în suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziţia comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor în vederea întocmirii procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturi agricole.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/273974/termen-instiintari-seceta-culturi-primavara/

Ultima modificare Marți, 10 Octombrie 2023 08:38

Login pentru a posta comentarii
Go to top