AGROSTAR

AGROSTAR

 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat deținătorii de terenuri că în această perioadă pot fi vizate carnetele de rentă viageră. Acest lucru se poate face fie prin prezența fizică la sediile centrelor județene ale APIA, fie online, dacă rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului județean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul .

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a informt, printr-un comunicat, că pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2023, rentierii vor solicita viza anuală, în perioada 01.03 – 31.08.2024, fie prin prezența fizică la sediile Centrelor Județene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier.

Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a centrului județean APIA pe raza căruia figurează cu domiciliul și vor contacta telefonic funcționarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei.

Carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original (foto: crisana.ro)

 

 

Declarațiile de vizare depuse trebuie însoțite de o serie de documente necesare

Documentele pe care trebuie să le prezinte rentierul la depunerea declaraţiilor de vizare, personal sau prin împuternicit/mandatar/curator, sunt:

 • carnetul de rentier agricol;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II/decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I sau II a cărei pensie de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă;
 • procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru cazurile în care vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin reprezentant legal;
 • contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării nr.16/1994*), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil;
 • extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei (opţional);
 • declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul nr.1272/2005.

Informații pentru moștenitorii rentierilor

 

În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia până la data decesului poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii, la oricare Centru APIA, până la data limită 15.10.2023, a cererii de moștenitor însoțită de următoarele documente justificative:

 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
 • copie a certificatului de deces;
 • copie a actului doveditor privind calitatea de moștenitor (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune învestită cu formula „definitivă”);
 • copie după B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
 • împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
 • extras de cont pe numele moștenitorului.

Deoarece carnetul de rentier este un document care se depune obligatoriu în original, acest tip de cerere poate fi depusă la sediul centrului județean APIA sau transmisă prin poștă/curier .

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art.6 alin.1 şi alin.2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie 2024, prin mandat poştal sau virament bancar.

 

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, titlul XI renta viageră agricolă, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Datele de contact ale Centrelor APIA le puteți vizualiza pe site-ul instituției www.apia.org.ro, accesând adresa: https://apia.org.ro/centre-judetene/ .

 

Sursa:

https://agrointel.ro/289102/apia-vizeaza-carnetele-pentru-renta-agricola-de-100-de-euro-pe-hectar

 

 

Când se achită ajutorul pentru cultura de legume în solar . Încep plățile pentru cultivatorii de legume în spații protejate, ciclul II. Beneficiarii acestui ajutor urmează să primească o subvenție de 1.000 euro/1.000 mp, direct în conturi.

 

Beneficiarii Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024, Ciclul II vor primi banii începând de săptămâna viitoare, a anunțat deputatul Adrian Alda, pe pagina sa de Facebook. Acesta a informat că pentru noul program, cel care se aplică în campania 2024, legumicultorii vor putea înființa cultura de tomate până la 30 aprilie.

Citiți și: Avansul la programele Tomata și Usturoiul – aprobat de Comisia Europeană

Plăți pentru legumicultori

Plățile pentru legumicultori încep de săptămâna viitoare

Conform unui anunț făcut de deputatul arădean, plățile pentru legumicultori vor începe de săptămâna viitoare. ”Vești bune de la MADR. Plățile pentru legumele cultivate în Spații Protejate în Ciclul II-2023 vor începe de săptămâna viitoare”, a informat parlamentarul.

 

Este vorba despre Ciclul II aferent Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024 , pentru care plata este de 1.000 euro/1.000 mp. Sumele vor fi virate în conturi de Direcțiile Agricole Județene (DAJ) de unde legumicultorii au depus cererile și documentele obligatorii în program.

Banii vor ajunge la legumicultorii care au cultivat următoarele culturi: tomate, ardei gras și/sau lung și/sau gogoșar, castraveți, fasole păstăi, salată, spanac și ceapă verde. Subvenția se achită în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

 

Legumicultorii pot  înființa cultura de Tomate până la 30 Aprilie

Pentru noul program de susținere a cultivatorilor de legume, fermierii pot înființa noile culturi până șa 30 aprilie, potrivit anunțului făcut de Adrian Alda. ”Cultivatorii de Tomate în spații protejate Ciclul 1-2024, vor putea înființa cultura de Tomate până la 30 Aprilie și se pot înscrie în Program până la 10 Mai”, a completat acesta.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/286288/cand-se-achita-ajutorul-pentru-culturile-de-legume-in-solar

 

 

Subvenție pe familia de albine – condiții, acte necesare, termene cereri, plăți. Apicultorii pot cere de astăzi, vineri – 1 martie, la Direcțiile Agricole Județene de care aparțin, schema de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Plata are un cuantum de 25 de lei/familia de albine.

 

Crescătorii de albine pot solicita de astăzi, vineri – 1 martie, cei 25 de lei alocați de Ministerul Agriculturii pentru fiecare familie de albine. Ordonanță de urgență nr.14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol a fost publicată ieri, joi – 28 februarie în Monitorul Oficial nr. 166 și se află în vigoare de la aceeași dată.

 

 

Apicultorii pot cere ajutor de 25 de lei

Subvenția pe familia de albine – termene

Conform legislației prevăzute în Ordonanța de urgență nr.14/2024, ”perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative este de 30 de zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare ordonanței de urgență”. Cum documentul a fost publicat ieri, 29 februarie, în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la aceeași dată, apicultorii pot depune de astăzi cererile la Direcțiile Agricole.

Documentele care vor fi depuse/transmise în copie de către beneficiar trebuie să poarte sintagma „conform cu originalul” și vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar. În plus, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu” treuie să transmită DAJ, în format letric și electronic, lista apicultorilor cu numărul de stupi și numărul de familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 31 decembrie 2023.

Beneficiarii au obligația să anunțe orice modificare privind datele din cerere la DAJ unde a depus cererea de acordare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare, dar nu mai târziu de data aprobării la plată.

 

Ajutor de stat pe familia de albine – condiții

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat pe familia de albine, stuparii trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

-să dețină la data de 31 decembrie 2023 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”, prin Oficiile pentru Zootehnie Județene, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017, cu modificările și completările ulterioare, în exploatații apicole/stupine autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
– să dețină familii de albine în exploatații apicole/stupine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii;

 

Subvenția pe familia de albine – acte necesare

Apicultorii trebuie să depună la DAJ, pe lângă cererea de solicitare a sprijinului care va cuprinde şi declaraţia pe propria răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2022, și o serie de documente justificative, astfel:

 

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
b) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;
c) copie a atestatului de producător;
d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a exploataţiei apicole/stupinei, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei, care atestă că solicitantul deţine familii de albine la data depunerii cererii.

Plata ajutorului de stat se va efectua până la data de 30 iunie 2024. Se pot efectua plăți și după această dată pentru conturi invalide, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/286594/subventia-pe-familia-de-albine-conditii-acte-necesare-termene-plati

 

 

Ajutor pentru creșterea porcilor: condiții, acte necesare. Crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița primesc și în acest an o subvenție pentru creșterea porcilor. O noutate pentru anul 2024 este că fermierii vor primi un cuantum mai mare, subvenția crescând de la 1.200 lei/scroafă/an la 2.000 lei/scroafă/an.

 

Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, joi – 29 februarie, în dezbatere publică, pe site-ul propriu, un proiect de Hotărâre de Guvern pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa” pentru anul 2024. Documentul are nevoie de aprobarea Executivului și publicarea în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare.

 

Subvenție pentru creșterea porcilor din rasele Bazna și Mangalița

Subvenție creșterea porcilor – condiții

Schema de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, care cresc porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița, respectiv producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli societăţi agricole și producători agricoli persoane juridice.

 

 

Subvenția pentru rasele de porci Bazna și Mangalița, în 2024. Cine poate cere banii

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții de eligibilitate:
a) să deţină exploataţii înregistrate/autorizate sanitar-veterinar;
b) să deţină scroafe din rasele Bazna și /sau Mangalița, înscrise în registrul genealogic în secțiunea principală la data depunerii cererii de înscriere identificate și înregistrate în Baza Națională de Date (BND);
c) să deţină registrul exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile art. 1 pct.39 din Norma sanitar-veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
d) să facă dovada livrării spre comercializare a unui număr de minim 4 produși/an/scroafă, la o greutate de minim 8 kg/cap;
e) să identifice și să înregistreze produșii prevăzuţi la lit. d), potrivit Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.208/2022;
f) să mențină numărul de scroafe cu care s-a înscris în Program până la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

 

Ajutor creștere porci Bazna și Mangalița – subvenție pe cap de scroafă

O noutate pentru acest an este că fermierii vor primi o subvenție mai mare, creșterea fiind de 800 lei pe cap, de la 1.200 lei la 2.000 lei. Sprijinul financiar acordat  se exprimă sub forma unei subvenții și se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Valoarea schemei de ajutor de minimis este de 2000 lei/scroafă/an. Valoarea totală a schemelor de ajutor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice, nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii și în cele două exerciții financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranșă pentru fiecare scroafă. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de minimis este de 1.000.000 lei şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024.

Subvenție porci 2024. Cererile se depun la DAJ

Fermierii care intenţionează să solicite ajutorul de minimis, trebuie să depună la DAJ o cerere de înscriere în Program, începând cu ziua următoare intrării în vigoare hotărârii de Guvern, până la data de 30 iunie 2024, inclusiv.

La depunerea cererii de înscriere în Program, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis, rezultate după însumarea schemelor de ajutor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv cele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Pentru primirea sprijinului financiar, beneficiarii înregistraţi în Registrul unic, după livrarea produșilor de la scroafele eligibile înscrise în cererea de înscriere, trebuie să depună cereri de plată la DAJ, însoţite de copii ale următoarelor documente justificative:

 

a) facturile/rapoartele fiscale de închidere zilnică din care rezultă datele de identificare ale cumpărătorului și numărul de animale comercializate;
b) avizul de însoțire din care rezultă numărul de produși comercializați/greutatea pe cap de animal comercializat și adresa exploatației cumpărătorului;
c) documentul de mișcare animale vii reglementat de legislația sanitar – veterinară în vigoare;
d) certificatul sanitar – veterinar pentru produșii comercializați.
e) registrul de monte și fătări din care rezultă produșii livrați spre comercializare.

Documentele justificative  se depun până cel târziu la data de 29 noiembrie 2024, inclusiv.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/287589/ajutor-pentru-cresterea-porcilor-2-000-de-lei-scroafa-conditii-acte-necesare

 

Registru electronic pentru vânzările de terenuri agricole. Începând cu data de 1 martie 2024, pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este publică aplicația Registrul unic naţional privind circulaţia şi destinaţia terenurilor agricole situate în extravilan, sistem electronic, constituit conform prevederilor legale, anunță MADR printr-un comunicat de presă.

 

Aplicația oferă posibilitatea inițierii procedurilor prevăzute de Legea nr. 17/2014, respectiv:

 • Înregistrarea cererilor pentru afișarea ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate în extravilan, inclusiv a documentelor justificative ale vânzătorilor;
 • Înregistrarea cererilor privind comunicările de acceptare ale ofertelor de vânzare si a documentelor justificative ale preemptorilor;
 • Înregistrarea cererilor privind oferte de cumpărare și a documentelor justificative ale petențialilor cumparatori;
 • Publicitatea ofertelor de vânzare si a comunicărilor de acceptare a ofertelor de vânzare;
 • Operaționalizarea procedurii prin intermediul aplicației de către factorii responsabili în implementarea legislației aplicabile;
 • Fluxul documentelor între unitățile administrativ teritoriale și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structura de specialitate sau structurile teritoriale;
 • Stadiul dosarului și publicitatea documentelor emise în cadrul acestor proceduri.

Cererilor menționate anterior se înregistrează în aplicație de către vânzători, persoane fizice/juridice sau de către reprezentanții unităților administrativ teritoriale în raza cărora se află terenul agricol supus vânzării, la cererea persoanelor interesate.

 

Utilizarea aplicației pentru înregistrarea și validarea informațiilor cu privire la ofertele de vânzare și a comunicărilor de acceptare a ofertelor de vânzare, respectiv ofertele de cumpărare se realizează prin crearea unui cont de utilizator prin accesarea link-ului director: https://vanzareterenuri.madr.ro/ – conform instrucțiunilor de utilizare puse la dispoziția personelor interesate în momentul accesării.

Important: Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, în sistem electronic se realizează concomitent cu procedura utilizată în prezent în format letric (depunerea documentelor la unitatile administrativ teritoriale în format printat pe hârtie) timp de 1 an începând cu data de 01 martie 2024.

Ulterior datei de 1 martie 2025 se va utiliza numai procedura de înregistrare în registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, în sistem electronic.

 

Propunerile/obervatiile referitoare la operaționalizarea registrului unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, în sistem electronic se pot transmite până la data de 30.06.2024 la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau utilizând link-ul: https://suport.madr.ro

 

Sursa:

https://agrointel.ro/289062/registru-vanzari-terenuri-agricole

 

 

Fermierii sunt sunați în această perioadă pentru a depune o serie de documente care fac posibilă plate mai devreme a subvenției pentru sprijinul cuplat din sectorul vegetal. Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că singura condiție ca plățile să înceapă mai devreme este ca absolut toți fermierii care au cerut acest tip de sprijin să depună documentele justificative.

 

APIA ia în considerare să plătească mai devreme în acest an sprijinul cuplat din sectorul vegetal, a anunțat Adrian Pintea, secretar de stat în MADR în cadrul emisiunii Agrostrategia de pe TVR 1, ediția de marți, 27 februarie. După cum se știe această subvenție se achită de obicei după data de 15 mai, acesta fiind termenul până la care se depun o serie de documente justificative.

 

Plata sprijinului cuplat pentru sectorul vegetal s-a putea face mai devreme în acest an

Fermierii, sunați de funcționarii APIA să depună documentele justificative

Adrian Pintea a anunțat prin intermediul emisiunii Agrostrategia de pe TVR 1 că fermierii sunt sunați în această perioadă de către angajații APIA și sunt rugați să depună documentele justificative mai devreme astfel încât plata pentru sprijinul cuplat să poată fi devansată.

”La nivelul fiecărui centru APIA s-a transmis ca fiecare salariat să sune fermierii ale căror dosare le gestionează și să le accepte documentele de eligibilitate. Și aici fac un apel la fermieri dacă au documentele să le aducă din timp la APIA astfel încât aceste plăți să le înceapă mai repede. Pentru că dacă APIA a primit toate aceste documente justificative în toate județe putem să facem plățile și mai devreme. Repet, condiția este ca și ultimul fermier să depună acele documente justificative astfel încât să putem stabili și cuantumul pe hectar. Posibil să o decalăm cu două săptămâni”, a spus Adrian Pintea.

 

 

Ce scheme urmează să încaseze pentru pentru Sprijinul cuplat pentru venit

Sprijinul cuplat pentru venit (SCV) este o intervenție care aduce bani în plus pentru o serie de culturi. Aceste subvenții necesită prezentarea unor documente justificative, în caz contrar fermierul care a solicitat plata nu poate fi eligibil.

Iată care sunt schemele de sprijin cuplat pentru sectorul vegetal și cuantumurile estimate pentru fiecare cultură, în campania de subvenții 2023:

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Soia: Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 176.000 ha la nivelul anului 2023, cu un cuantum indicativ planificabil de 150 euro/ha. Fermierii nu pot primi o subvenție sub 135 de euro/ha în anul 2023 acesta fiind cuantumul minim pentru care s-a luat în calcul posibilitatea creșterii suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 195 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei culturii.

 

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Lucernă: Pentru perioada 2023-2027 suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 121.783 ha, cu un cuantum indicativ planificabil de 101 euro/ha în anul 2023.  În anul 2023, cuantumul indicativ minim estimat de 90,9 de euro/ha pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 131,3 de euro/ha pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la cultura de lucernă.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Leguminoase pentru industrializare – mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi: Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 6.300 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum indicativ planificabil de 215 euro/ha. Pentru anul 2023 cuantumul indicativ minim estimat este de 193,50 de euro/ha pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim pentru anul 2023 estimat este de 279,50 de euro/ha pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei culturilor.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Cânepă: Suprafață planificată pentru care se acordă sprijinul este 950 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum indicativ planificabil de 245 euro/ha. Cuantumul indicativ minim estimat de 220,50 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul
posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 318,50 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la cultura de cânepă.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Orez: Suprafața planificată în PNS pentru care se acordă sprijinul este 6.000 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum indicativ planificabil de 605 euro/ha. Cuantumul indicativ minim estimat de 544,50 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul
posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 786,50 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la cultura de orez.

 

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Sămânță de cartof: Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 650 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum indicativ planificabil de 2.001 euro/ha. Cuantumul indicativ minim estimat este de 1.800,90 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 2.601,30 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la cultura de sămânță de cartof.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Hamei: Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 260 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum indicativ planificabil de 599,91 euro/ha. Cuantumul indicativ minim estimat de 539,92 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 779,88 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei culturii.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Sfeclă de zahăr: Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 20.000 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum indicativ planificabil de 900 euro/ha. În anul 2023, cuantumul indicativ maxim estimat este de 1.170 euro/ha pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la cultura de sfeclă de zahăr. În anul 2023, cuantumul indicativ minim estimat este de 810 euro/ha pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării (tomate, castraveți, ardei, vinete): Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 2.000 ha la nivelul anului 2023 cu un cuantum
indicativ planificabil de 1.600 euro/ha. Cuantumul indicativ minim estimat de 1.440 de euro/ha în anul 2023 pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 2.080 de euro/ha în anul 2023 pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei culturilor.

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Legume cultivate în sere și solarii (tomate,  castraveți, ardei, vinete): Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 2.000 ha la nivelul anului 2023, cu un cuantum indicativ planificabil de 2.100 euro/ha în anul 2023. Cuantumul indicativ minim estimat este de 1.890 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 2.730 de euro/ha în anul 2023, pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei la culturilor.

 

– Sprijinul cuplat pentru venit pentru Fructe (prune, mere, cireşe, vişine, caise și piersici): Suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul este 12.000 ha la nivelul anului 2023, cu un cuantum indicativ planificabil de 567 euro/ha. Cuantumul indicativ maxim estimat este de 737,10 de euro/ha în anul 2023 pentru care s-a luat în calcul ipoteza volatilității prețurilor inputurilor necesare aplicării tehnologiei. Cuantumul indicativ minim estimat de 510,30 de euro/ha în anul 2023 pentru care s-a luat în calcul posibila creștere a suprafețelor cultivate.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/288679/fermieri-sunati-de-functionarii-apia-depuneti-urgent-aceste-documente

 

 

Cu ocazia primei ediții a Convenției Filierelor Auchan, eveniment ce a reunit marți, 27 februarie, zeci de producători agroalimentari români, retailerul a prezentat evoluția proiectului de filiere din ultimii 5 ani, principalii piloni ai acestuia, precum și planurile de dezvoltare pe termen lung. În cadrul evenimentului, au fost discutate atât beneficiile oferite producătorilor locali colaboratori, precum și consumatorilor care pot regăsi pe rafturile magazinelor Auchan produse autohtone, cu trasabilitate controlată de la sămânță până la raft. Sub eticheta “Cultivăm ce e mai bun!”, retailerul a dezvoltat până în prezent peste 80 de filiere de produse românești, în diverse categorii alimentare: de la legume și fructe, carmangerie, băcănie, ouă, pește, lactate, unele dintre acestea Bio, numărul acestora urmând să ajungă la 100 până la finalul acestui an.

 

În calitate de promotor al unei agriculturi sustenabile, regenerative, și din dorința de a aduce la raft cât mai multe produse românești, începând din 2019, Auchan a pus bazele unui program de filiere proprii. Filierele Auchan reprezintă colaborări pe termen lung cu producători locali, prin care retailerul pune la dispoziția clienților produse românești cu trasabilitate controlată, de la sămânță până la raft, produse responsabile, de o calitate excepțională și cu un gust autentic, cultivate și obținute cu respect față de consumul de apă și de bunăstarea animalelor.

86 de filiere de produse românești au fost dezvoltate deja în categorii de produse precum legume, fructe, pește, ouă, carne, băcănie, etc., fiind disponibile în toată rețeaua de magazine. Aceste produse sunt dezvoltate alături de fermieri și agricultori care cultivă fructe și legume sau care cresc animale, cu respect față de mediu, oameni și animale, în conformitate cu etica Auchan. Majoritatea produselor provenite din filierele de legume și fructe dețin certificarea internațională Global G.A.P. În plus, Auchan pune un deosebit accent și pe respectul acordat lucrătorilor.

Începând din 2019, Auchan a pus bazele unui program de filiere proprii

Discuții importante în cadrul primei ediții a Convenției Filierelor Auchan

„Filierele sunt colaborări pe termen lung cu producătorii locali, prin care Auchan pune la dispoziția clienților produse cu trasabilitate controlată, de la sămânță până la raft. Aceasta face parte din misiunea Auchan de a ajuta oamenii să trăiască mai bine, să mănânce mai sănătos, protejând planeta, un proiect în parteneriat cu producătorii români, în continuă dezvoltare”, a afirmat Tiberiu Dănețiu, Director Marketing Retail România.

În cadrul primei ediții a Convenției Filierelor Auchan, coordonatorii proiectului au prezentat informațiile generale despre dezvoltarea produselor de filieră, principalele beneficii pentru furnizori și consumatori, precum și planurile pe termen lung. De asemenea, o atenție deosebită a fost alocată și componentei de comunicare, compania exemplificând cum sunt promovați furnizorii și produsele de filieră pe toate canalele Auchan și în mass-media.

Convenția Filialelor Auchan – prima ediție

Evenimentul a continuat cu o prezentare asupra componentei de calitate a produselor de filieră și despre modul în care se realizează auditurile necesare și ce înseamnă procesul de trasabilitate controlată de către Auchan. Nu în ultimul rând, retailerul a adresat producătorilor prezenți și un mesaj important cu privire la decarbonizare și la ce tip de acțiuni se pot adopta astfel încât amprenta asupra mediului și amprenta de carbon să fie reduse. O serie de invitați speciali, respectiv producători care sunt deja furnizori pentru filiere Auchan, au urcat pe scenă pentru a împărtăși experiența de lucru, povestea lor și beneficiile de care se bucură în calitate de furnizor de filieră Auchan.

Auchan a organizat prima Convenție Națională a Filierelor de produse

Filierele aduc beneficii atât clienților, care regăsesc pe rafturile tuturor magazinelor Auchan gusturi românești, autentice, la un raport corect calitate-preț, cât și fermierilor și producătorilor, care dispun de o mai mare predictibilitate a cantităților de produse care vor fi livrate, având în Auchan un partener de încredere, care îi ajută să se dezvolte, contribuind în același timp la dezvoltarea economiei locale.

Filierele aduc beneficii atât clienților, cât și fermierilor și producătorilor

„Am început colaborarea în 2014. La început, în primii doi ani, am livrat 100 de tone, iar în prezent cantitatea noastră s-a multiplicat. Livada noastră se întinde pe 32 de hectare, fructele sunt cultivate cu atenție deosebită și îngrijite pe tot parcursul anului astfel încât clienții să se poată bucura de cele mai aromate și delicioase fructe. După sezonul de cules, merele se sortează, sunt ambalate în lădițe și pregătite pentru a fi livrate către Auchan”, a declarat Ionel Burzo, livada Natural Impex, Cincu, filiera de mere Auchan.

 

Convenția Filierelor Auchan a reunit marți, 27 februarie, zeci de producători agroalimentari români

„Auchan este unul dintre principalii noștri clienți, ne oferă siguranță, ne ajută să căpătăm și încredere, ne promovează și ne ajută să ne facem cunoscuți în întreaga țară. Consider că Auchan este locul de întâlnire al celor care gândesc la fel, atât producători de alimente sănătoase, ecologice, așa cum suntem și noi, cât și clienți care caută aceste alimente sănătoase pentru familiile lor”, a afirmat Dacian Badea, reprezentant al Fermelor Ecologice Silvania, în cadrul Convenției Filierelor Auchan.

„Colaborarea cu Auchan a început în 2021, am vrut să fim furnizori Auchan, avem încredere în ei, iar consumatorii trebuie să aibă încredere în produsele noastre, care sunt 100% bio și certificate de Ecocert. Pentru noi, în calitate de furnizor, principalele avantaje ale acestui parteneriat constă în continuarea relației cu Auchan, în predictibilitatea oferită, precum și în faptul că lucrăm cu un partener cunoscut și respectat”, a spus și Ana Liliana Totoianu, reprezentant Galina Bio Eggs, în cadrul evenimentului.

Auchan este unul dintre principalii clienți al Fermelor Ecologice Silvania

Auchan sprijină economia locală și producătorii români, iar peste 90% din produsele de la raft provin de la companii din România. Mai mult, peste 900 de articole marcă proprie sunt realizate în România, cu producători locali. De altfel, Auchan a dezvoltat și gama proprie La Masă în România, care se adresează tuturor celor care apreciază gusturile autentice românești și celor care caută să pună pe mesele familiilor cât mai multe produse autohtone. Gama este alcătuită din peste 100 de produse realizate după rețete tradiționale, din ingrediente naturale, la un preț accesibil.

Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine

Auchan România are în portofoliu peste 430 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 7 supermarketuri și aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România a reconfirmat anul acesta titlul de „Angajator de top”, obținând pentru al doilea an consecutiv certificarea Top Employer.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/289017/prima-conventie-nationala-a-filierelor-auchan

 

 

Sume noi pentru subvenții, autorizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Directorul General al APIA, Cornel Turcescu, a anunțat care sunt cele mai recente plăți făcute pentru fermieri.

 

APIA a informat astăzi, joi – 29 februarie, printr-un comunicat că ieri, miercuri – 28 februarie, Agenția a autorizat la plată 10.228 beneficiari, cu o sumă totală de 337.315.380,59 lei.

 

Plăți APIA pentru fermieri

Șeful APIA a informat ce plăți s-au făcut pentru fermieri

Directorul General al APIA, Cornel Turcescu, a informat că ieri Agenția a autorizat la plată 10.228 beneficiari, cu o sumă totală de 337.315.380,59 lei,astfel:

 

– 67.410.601,98 lei de la Bugetul Național (BN);
– 261.566.815,55 lei din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
– 8.337.963,06 lei din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

APIA reamintitește că plăţile pentru intervențiile finanțate din FEGA și BN se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,9735 lei/euro, iar plăţile pentru măsurile/intervențiile finanțate din FEADR la cursul de schimb valutar de 4,9495 lei/euro.

 

Ce scheme mai așteaptă fermierii pentru deblocare 

Fermierii așteaptă ca noi scheme să fie deblocate la plată printre care ANT 2 și 3, in și cânepă, ANT 5 hamei și în sectorul zootehnic cele mai așteptate scheme sunt ANTZ 7 vaci de lapte, subvenție pentru tona de lapte și ANTZ 8, vaci de carne. Termenul limită pentru plata finală este data de 30 iunie 2024 iar conform unei declarații făcute de secretarul de stat în MADR, Adrian Pintea, plățile vor fi finalizate mult mai devreme, în circa o lună mai exact la sfârșitul lunii martie.

 

”Eu preconizez că într-o lună se achită subvențiile, mai puțin sprijinul cuplat în sectorul vegetal. Cred că APIA va termina autorizările la plată pentru toți fermierii, fie că vorbim de cei care s-au aflat a control sau nu”, a spus Adrian Pintea pentru emisiunea Agrostrategia de pe TVR 1, ediția de luni, 26 februarie.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/288993/subventii-apia-o-noua-lista-la-plata-cu-peste-10-000-de-fermieri

 

Ucraina a anunțat că va limita afluxurile de exporturi în Uniunea Europeană (UE). Declarațiile în acest sens vin după ce fermierii polonezi au cerut blocarea graniței cu Ucraina, iar autoritățile poloneze au afirmat că iau în calcul această variantă, care ar fi o măsură temporară. În luna martie, oficiali ucraineni și polonezi se vor întâlni la Varșovia pentru a discuta această problemă.

 

Kievul este pregătit să limiteze afluxurile de exporturi agroalimentare în Uniunea Europeană, pentru a atenua temerile fermierilor polonezi, după ce Varşovia a ameninţat că va închide temporar graniţa pentru comerţ, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Economiei, Taras Kachka, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

 

Ucraina anunță că va utiliza instrumente de monitorizare şi licenţiere pentru exporturi (foto: adevarul.ro)

Taras Kachka a fost ieri, miercuri – 28 februarie, la Varşovia pentru discuţii menite să detensioneze protestele fermierilor, nemulţumiţi de impactul exporturilor de cereale ucrainene pe piaţa locală. Oficialul ucrainean a spus că țara sa ar putea folosi instrumente de monitorizare şi licenţiere pentru reducerea livrărilor, în cazul unor creşteri abrupte.

”Vom accepta ca exporturile să nu crească atât de rapid şi de brusc aşa cum s-a întâmplat în anii precedenţi. În prezent, predictibilitatea pieţei este mult mai importantă pentru producătorii şi exportatorii ucraineni decât extinderea agresivă”, a declarat Kachka, într-un interviu la Kiev.

Premierul polonez face eforturi pentru a remedia tensiunile de la granița cu Ucraina

La rândul său, noul premier polonez, Donald Tusk, face eforturi pentru a remedia tensiunile, blocadele de la graniţa polonezo-ucraineană, care au perturbat din noiembrie comerţul.

Kachka a explicat că Guvernul de la Kiev intenţionează să adopte măsuri pentru detensionarea situaţiei.

 

Astfel, Kievul vrea ca exportatorii să-şi trimită mărfurile doar cu autorizaţii de la autorităţile poloneze sau chiar să iasă ”deocamdată” de pe piaţă, până se va calma situaţia, susţine oficialul ucrainean.

”Trebuie să accelerăm discuţiile pentru a găsi o soluţie”, a spus Donld Tusk.

 

Oficialii din Ucraina şi Polonia se vor întâlni la Varşovia în data de 28 martie

Donald Tusk a anunţat, miercuri – 29 februarie, că Executivul ia în considerare închiderea temporară a graniţei cu Ucraina pentru comerţ, dacă nu se va ajunge la un acord convenabil, care să limiteze importurile de produse alimentare.

Polonia plăteşte ”un preţ prea ridicat pentru decizia de a lansa comerţul liber cu Ucraina”, a mai declarat premierul.
Acesta a anunţat că în 28 martie oficialii din Ucraina şi Polonia se vor întâlni la Varşovia pentru a găsi soluţii la problema exporturilor de cereale ucrainene.

În aceste zile, 50.000 de fermieri polonezi şi susţinătorii lor au protestat la Varşovia, cerând măsuri din partea Guvernului şi modificarea politicilor de mediu ale UE, un motiv comun al protestelor din Europa.

 

”Fermierii polonezi sunt afectaţi de noile măsuri dure ale UE şi fermierii noştri suferă din cauza bombardamentelor. Dacă toţi suntem într-o perioadă turbulentă, sunt două opţiuni: să fim inamici sau prieteni. Cred că, luând în considerare dinamica relaţiilor noastre, inclusiv în agricultură, ar trebui să fim prieteni”, a afirmat Taras Kachka.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/288986/ucraina-se-angajeaza-sa-limiteze-exporturile-in-ue-pentru-a-evita-inchiderea-granitei-cu-polonia

 

 

APIA amână startul campaniei de cerei cu cel puțin două săptămâni. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că amână startul Campaniei de primire a Cererilor de Plată cu cel puțin două săptămâni.

 

În acest moment se modifică legislația europeană, în sensul modificării/aprobării Regulamentului (UE) nr. 2115/2021 opozabil României. Totodată, se așteaptă de la Comisia Europeană (CE) derogările privind condiționalitatea pentru GAEC 7 și GAEC 8, iar ulterior, legislația națională se va aproba în sensul celor stabilite în legislația europeană, potrivit unui comunicat de presă remis publicației noastre de către agenția de plăți.

”Astfel, având în vedere aspectele prezentate mai sus, APIA amână termenul de depunere a cererilor de plată pentru anul 2024 în funcție de calendarul stabilit pentru aprobarea tuturor actelor normative”, precizează sursa citată.

 

Aplicația IPA ONLINE este funcțională

Fermierii pot face identificarea parcelelor în aplicația IPA ONLINE

Chiar și așa, APIA a pus la dispoziția fermierilor români aplicația IPA ONLINE prin care aceștia pot face modificări/actualizări ale cererilor unice depuse, sector vegetal, FĂRĂ A avea posibilitatea de a închide cererile și a le aproba, până la stabilirea datelor concrete de începere a Campaniei 2024.

„Decalarea termenului de depunere nu va impacta Campania de plăți în avans pentru anul de cerere în curs care va începe la data de 16 octombrie 2024”, a declarat directorul general al APIA Cornel Turcescu.

Vă reamintim că Agrointeligența – AGROINTEL.RO a anunțat în premieră că depunerea cererilor de plată la APIA va fi amânată.

 

”În ceea ce privește campania de depunere a cererilor din 2024 eu preconizez că nu va începe la 1 martie, ci undeva la sfârșitul lunii martie sau la 1 aprilie. Părerea meaeste  că nu există niciun fel de problemă și nu încurcă cu nimic fermierul. Partea bună este că în primul rând APIA va finaliza toată plățile și rămâne doar Sprijinul Cuplat în sectorul vegetal”, a declarat Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, în cadrul emisiunii Agrostrategia, o coproducție TVR și Agrointeligența – AGROINTEL.RO.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/288971/apia-amanare-campanie-cereri-subventii-comunicat

Pagina 1 din 270
Go to top