Cadastru gratuit în 523 de comune. Lista localităților unde se fac lucrări de cadastrare

 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gratuit pentru cetățeni, în 2.375 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din totalul de 3.181. În prezent, lucrările se desfășoară în 523 de comune.

 

Conform ANCPI, pentru 478 dintre acestea finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, în timp ce lucrările din celelalte UAT-uri sunt finanțate din veniturile proprii ale ANCPI. ANCPI, instituție publică în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a finalizat lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor la nivelul întregii localități în 200 UAT-uri, precum și în 23.582 de sectoare cadastrale.

Harta zonelor unde lucrările de cadastru se află în derulare

Dintre acestea, 79 de comune au fost cadastrate din fonduri europene, prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin POR 2014 – 2020.

Terenuri cadastrate cu fonduri de la la ANCPI

 

Astfel, până la data de 5 octombrie 2023, prin programele derulate, ANCPI a deschis peste 6,2 milioane de noi cărți funciare, gratuit pentru cetățeni.

 

Din totalul de 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole care fac obiectul subvențiilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară 7,24 de milioane de hectare (76%). Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri și clădiri) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene și din bugetul local al primăriilor.

ANCPI derulează în prezent lucrări în 523 de UAT-uri

Potrivit datelor ANCPI, instituția derulează în prezent lucrări în 523 de UAT-uri, care ar urma să acopere 4.190.246,2048 de hectare. Lista și județele și comunele unde se derulează lucrări, mai jos:

Lucrări în derulare la nivel de UAT

Lista localităților unde sunt în curs lucrări de cadastrare: Lucrări în derulare la nivel de UAT 30.09.2023

Banii alocați pentru cadastrare 

 

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/272902/cadastru-gratuit-in-523-de-comune-lista-localitatilor-unde-se-fac-lucrari-de-cadastrare/

Ultima modificare Marți, 10 Octombrie 2023 08:48

Login pentru a posta comentarii
Go to top